Search
Close this search box.

Markkinat tienhaarassa, suuntaa haetaan yhdessä

Jaa
Fingrid avasi alkuvuodesta keskustelun sähkömarkkinoiden korjauksen tarpeesta ja on sen myötä saanut aikaan runsaasti ajatustenvaihtoa. Ensimmäinen konkreettinen pilottihanke pohjoismaisessa sähköpörssissä on niin ikään jo käynnistynyt.

Fingridin energiapoliittinen keskustelunavaus haastoi keväällä päättäjät ja alan toimijat miettimään, miten suunnataan kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on lähtökohta, mutta tekemisen malli voi olla kustannustehokas ja markkinaehtoinen tai tehoton ja keskusohjattu, Fingrid arvioi. Avauksessaan se toi esiin myös konkreettisia keinoja, joilla markkinoiden toimintaa voitaisiin siirtymäkaudella parantaa, ja toivoi näkemyksiä myös niistä.

Keskustelu käy vilkkaana
 Hiekkala Juha
Juha Hiekkala

Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkalan mukaan keskusteluavaus onnistui yli odotusten.

– Odotimme saavamme 10–15 kommenttia, mutta saimmekin eri tahoilta kaikkiaan 36 palautepaperia. Palautteet ja kommentit olivat myös hyvin valmisteltuja ja perusteellisia.

Kommenteista välittyi se, että asian esille nostamista pidettiin erittäin tarpeellisena.

– Monet ovat näkemyksiensä myötä keskeisissä asioissa meidän kanssamme hyvin samoilla linjoilla. Yksityiskohdissa näkemykset hajaantuvat ja niissä painottuivat eri ryhmien tärkeänä pitämät asiat.

Positiivisen vastaanoton vastapainoksi kuultiin myös hyvin argumentoituja, kriittisiä äänenpainoja.
Vastaajista osa on sitä mieltä, että Fingrid antaa tilanteesta liian ruusuisen kuvan. Sähkömarkkinoiden haasteellinen tilanne ei väistämättä ratkea pelkästään niillä keinoilla, joita yhtiö esittää siirtymäkauden mahdollisiksi ratkaisumalleiksi.

Hiekkalan mukaan kritiikki on tarpeellista ja tuo energiakeskusteluun uusia mahdollisuuksia, kun yhteisenä tavoitteena on yhä vahvempi ym­päristön huomioon ottaminen ja vähähiilisen energian käyttö. Alan toimijat voivat juuri nyt vaikuttaa tulevaisuuden ratkaisuihin ja olla mukana rakentamassa jopa eurooppalaisen edelläkävijän mallia.

– Fingridissä ajattelemme, että olemme tällä hetkellä vedenjakajalla. Havaitsemme omassa operatiivisessa toiminnassamme päivittäin uuden tilanteen haasteet – nyt on valittava suunta. Meillä on vastuu sähköjärjestelmän toimimisesta, painottaa Hiekkala.

Pilottihankkeet käynnistyvät

Keskustelupaperin teemoihin liittyen sähköpörssi Nord Poolissa on käynnistynyt pilottihanke, jossa jatketaan päivänsisäisen markkinan kaupankäyntiä puolen tunnin päähän toimitustunnista. Alkamassa on myös Fingridin hanke, jolla lisätään läpinäkyvyyttä säätösähkömarkkinoilla.

Keskustelupaperista saaduista palautteista ja Fingridin tekemistä johtopäätöksistä on laadittu selvitys, ja työtä lähdetään edistämään eri tahoilla. Johtopäätöksiä ja toimenpiteitä esitellään Fingridin sähköverkkopäivässä 23.11.

– Esittelemme näkemyksiämme siitä, millaisia toimenpiteitä sähkömarkkinoille tarvitaan, jotta ne olisivat toimivat muuttuneessa tilanteessa. Yksin emme pyri ratkaisemaan tätä laajaa kenttää. Työtä tehdään yhdessä eri tahojen kanssa, vahvistaa Hiekkala.