Search
Close this search box.

Nettovaikutusten laskija

Jaa
Annu Niemisen johtama Upright Oy kehittää laskentamallia yritysten toiminnan kokonaisvaikutusten mittaamiseen ja vertailuun. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä nettovaikutustensa optimoimiseen. Upright ja Fingrid tekivät viime vuonna yhdessä harjoituslaskelman, jossa tutkittiin Fingridin toiminnan kokonaisvaikutuksia.

Mitä yritysten nettovaikutukset ovat ja miten niitä voidaan mitata?

Nettovaikutuksilla tarkoitamme yritysten aiheuttamien negatiivisten ja positiivisten vaikutusten summaa. Vaikutusten mittaaminen on äärimmäisen haastavaa. Keskeistä on määritellä selkeästi, mihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan. Voimme esimerkiksi etsiä datan avulla epätäydellisiä arvoja sille, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä yritys X aiheuttaa, tai kuinka paljon se maksaa veroja tai luo uutta tietoa. Uprightissa vastaamme näihin kysymyksiin tieteelliseen tietoon nojaten. Yhteismitallistamme saadut vastaukset, jotta voimme vertailla niitä keskenään ja näin ymmärtää kokonaisvaikutuksia.

Miten Fingridin nettovaikutuslaskelma tehtiin ja minkälainen tulos oli?

Pyrimme selvittämään, mitkä ovat merkittävimpiä resursseja, joita Fingrid käyttää, ja mitä se saa niillä aikaan. Haimme vastauksia kysymyksiin: Mikä on kantaverkon merkitys? Mitä tapahtuisi, jos sitä ei olisi? Kuinka paljon sen rakentaminen ja ylläpitäminen vie ympäristön ja ihmispääoman resursseja? Arvioimme kokonaisvaikutuksia Uprightin mallin ja Fingridin oman datan perusteella.

Fingridin suurin positiivinen vaikutus syntyy kantaverkon keskeisestä roolista yhteiskunnan energiajakelun ja sitä kautta monen ydintoiminnan mahdollistajana. Lisäksi energiatehokkaan kantaverkon toteuttamiseen liittyy paljon tiedonjakamisen potentiaalia, joka näkyi positiivisesti tuloksissa. Fingrid erottuu myös kansainvälisessä kantaverkkojen vertailussa edukseen. Miinuspuolella taas on kasvihuonekaasupäästöjä ja haittoja maankäytön kautta. Fingridin kokonaisvaikutukset ovat laskelman mukaan selvästi positiiviset.

Ovatko energia-alan toimijat tietoisia nettovaikutuksistaan?

Yllättävän suurissa määrin kyllä! Vaikutuksellisuusasiat ovat siirtyneet marginaalisesta ”ihan kiva” -funktiosta yhä lähemmäs johtoryhmän ja ylimmän johdon pöytää. Myös energia-alalla lähes jokainen kansainvälisesti kilpailukykyinen yritys on tiedostanut, että omista vaikutuksista kannattaa olla ainakin jollain lailla tietoinen, jotta ne voidaan huomioida niin riskinhallinnassa ja mahdollisuuksien hahmottamisessa.

 

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *