Search
Close this search box.

Perinnemaisemia voi jäljitellä voimajohtoalueilla

Jaa
Perinteisen maatalouden murroksen myötä niityt, kedot ja laitumet ovat häviämässä maisemastamme. Niillä viihtyvät kasvit ja eläimet etsivät uusia asuinalueita, ja johtoaukeille on mahdollista luoda näille lajeille sopivia olosuhteita.

Fingrid innostaa maanomistajia hyödyntämään voimajohtoalueita ihmisten ja luonnon hyväksi. Erilaisista vaihtoehdoista kerrotaan muun muassa maanomistajille suunnatuissa ideakorteissa, joissa annetaan myös ohjeita esimerkiksi kosteikon tai perhosniityn perustamiseen. Viimeisen 50 vuoden aikana perinnebiotooppien eli maatalouden perinteisten maankäyttötapojen muovaama biotooppien määrä on vähentynyt kiihtyvää tahtia, ja niillä viihtyneet lajit alkavat olla uhanalaisia.

– Perinnemaisemaan kuuluneet niityt, kedot ja laitumet ovat katoamassa. Niittämisen ja laiduntamisen vuoksi niille oli tyypillistä avoimuus, lajirunsaus ja ravinneköyhyys. Voimajohtoalue raivataan joka viides vuosi, mikä jo sinänsä estää rehevöitymistä, umpeenkasvua ja metsittymistä. Maanomistajat voisivat lisäksi vahvistaa luonnon monimuotoisuutta sopivilla johtoalueilla ja mukailla näin niin sanottuja perinnebiotooppeja, kertoo Fingridin erikoisasiantuntija Tiina Seppänen.

Niityn ja kedon olosuhteiden mukaileminen on helppoa.

– Tärkeimmät keinot ovat raivaaminen, niittäminen, raivaus- ja niittojätteen pois kerääminen ja niittykasvien kylväminen. Voimajohdot kulkevat paikoin jo valmiiksi alueilla, jotka ovat joskus olleet niittyjä ja laitumia, joten niissä muhii siemenpankki, joka aktivoituu, jos aluetta hoidetaan. Niitty-kukkien lisäksi niitylle kuuluvat perinteisesti katajat, jotka sopivat matala- ja hidaskasvuisina johtoalueelle. Fingrid harjoittaa valikoivaa raivausta ja jättää katajat kasvamaan. Myös perinnemaisemayhdistyksiltä voi kysyä vinkkejä maiseman hoitoon.

Laiduntavia eläimiä ei aina tarvitse olla omasta takaa.

– Johtoalue sopii usein hyvin laitumeksi. Jos maanomistajalla ei itsellään ole eläimiä, hän voi saada laiduntajia verkkopalvelu Laidunpankin kautta. Se välittää laidunmaata ja laiduntajia niitä tarvitseville. Toivomme ilmoituksia laiduntajista ja mahdollisista aidoista, mehiläispesistä, taimistoista ynnä muista, jotta osaamme varautua niihin kunnossa-pitotöiden yhteydessä.

Niitty ja keto houkuttelevat puoleensa esimerkiksi perhosia ja pölyttäjiä ja tarjoavat elinolosuhteita vaikkapa ahomansikoille, virnoille, kaunokeille ja kissankelloille.

– Harvinaisetkin lajit leviävät johtoalueita pitkin kuin kiitotietä eteenpäin. Esimerkiksi Tampereen seudulla on johtoalueilla havaittu harvinaisia tummaverkkoperhosia, Seppänen kertoo.

Lue lisää: perinnemaisemat.fi ja www.laidunpankki.fi

Perinneympäristön ominaisuuksia:

 • alue voi olla vanhaa laidunmaata
 • paahteisia kallioita tai lämpimiä, avoimia rinteitä
 • monimuotoista niittylajistoa
 • harvinaista kasvi- tai hyönteislajistoa
 • lahoa maapuuta
 • kosteikkopainanteita
 • katajia

Fingridin uusi tuki perinneympäristöjen hoidolle

 • Tuen tärkein tavoite on lisätä ja elvyttää perinneympäristökohteita ja innostaa maanomistajia ylläpitämään ja hoitamaan alueen maisema- ja luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla.
 • Perinneympäristön hoitoon suunnattu tuki on tarkoitettu alueille, jotka ovat maisemallisesti ja luonnon kannalta arvokkaita perinneympäristöjä ja sijaitsevat voimajohtoalueella.
 • Tuki käsittää kertakorvauksen kolmelle vuodelle 300 euroa/ha sekä asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman.
 • Aluetta tulee hoitaa suunnitelman mukaisesti, niin että määriteltyjen kriteerien kautta arvotetut asiat säilyvät ja paranevat.
 • Lue lisää voimajohtoalueiden hyödyntämisestä.