Search
Close this search box.

Rautarouva vuosia nuoremmaksi

Jaa
Suomen vanhimman kantaverkon eli Rautarouvan modernisointi on loppusuoralla. Käynnissä ovat 82 kilometrin pituisen Koria–Yllikkälä-voimajohdon uudistustyöt. 110 kilovoltin voimajohto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi 400 kilovoltin voimajohto.
Työmaan valvoja Ossi Muuronen (vas.) ja pääurakoitsija Vattenfallin turvallisuusvalvoja Jaakko Hämäläinen tarkastavat linjatyömaan työturvallisuusasioita Kouvolan Kiehuvassa.

Fingridin työmaan valvoja Ossi Muuronen tarkistaa säännöllisin väliajoin, että Kouvolan, Luumäen ja Lappeenrannan kuntien alueella sijaitsevalla työmaalla työn laatu on kohdallaan ja että sovituista säännöistä ja turvallisuusasioista pidetään kiinni.

– Perustustyöt, pylväiden kasaus ja pystytys, johtimien vetäminen sekä loppusiivous ja maadoitus ovat edenneet pätkä pätkältä suunnitellusti. Maaliskuussa alkanut urakka on syyskuulle tultaessa edennyt 50 pylvään verran, Muuronen sanoo.

Haastatteluhetkellä kesäkuussa työstä on viidesosa takana, edessä on vielä 200 pylvään rakennustyö. Urakan on määrä valmistua vuoden 2018 lopulla.

Pääurakoitsija Vattenfall Services Nordic Oyn turvallisuusvalvoja Jaakko Hämäläinen on tarkistuskäynnillä varmistamassa, että alihankkijoiden työvarusteet ovat kunnossa ja tekee sitten seurantaraportin NordSafety -järjestelmän avulla. Hän kuvailee Koria–Yllikkälän urakkaa vaativaksi kohteeksi.

– Purkutöissä ja johtimien vetotyössä pitää olla tarkkana, kun kuljetaan ihan kaupunkialueen läpi. Tarvitaan paljon silmiä ja käsiä havainnointiin. On myös huolehdittava, ettei verkkoon tule pitkiä katkoksia.

Urakka työllistää laajimmillaan jopa 50 eri alihankkijoiden työntekijää. Hämäläisen mukaan Fingridin verkkokoulusta on työturvallisuuskoulutuksen vetämisessä iso apu.

– Se vahvistaa meidän omaa perehdytystämme, eikä koulutus ole pelkästään meidän harteilla, hän sanoo.

1920-luvulla rakennettu Rautarouva on ensimmäinen Suomen valtion rakennuttama voimajohto. Fingrid on tähän mennessä uusinut tästä Suomen vanhimmasta kantaverkosta noin 300 kilometriä, ja loput uusitaan vuoteen 2020 mennessä. Uudistustöiden kokonaiskustannukset ovat noin 135 miljoonaa euroa.