Search
Close this search box.

Tehdasauditoinnit kehittävät hankintaketjun vastuullisuutta

Jaa
Fingrid varmistaa auditoinneilla työturvallisuuden ja muiden yritysvastuuvaatimustensa toteutumista hankintaketjunsa tehtailla ympäri maailmaa. Auditoinneissa havaittuja poikkeamia korjataan yhteistyössä tehtaiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Fingrid teetti viime vuonna parikymmentä vastuullisuusauditointia laite- ja materiaalitoimittajien tehtaille ympäri maailmaa. Auditoinneissa todennetaan ovatko tehtaiden työolot ja toimintatavat Fingridin yritysvastuuvaatimusten mukaisia.

Fingridin yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikosken mukaan auditoinnit ovat osa Fingridin strategista suhtautumista vastuullisuuteen.

− Koska olemme tilaajaorganisaatio, hankintojen vastuullisuuden varmistaminen tehtailla on keskeinen osa koko toimintamme vastuullisuutta. Haluamme tietää, että työturvallisuus ja inhimilliset työolot toteutuvat koko hankintaketjussa, Vuorikoski kertoo.

Vuonna 2019 tehtaita auditoitiin seitsemässä maassa. Vuorikosken mukaan auditointeja tehdään riskiperusteisesti ja usein ennakoiden.
− Nykyisten toimittajien lisäksi auditoimme tulevien rakennusprojektien mahdollisia materiaali- tai laitetoimittajia.

Sterlite Powerin tehtaalla Intiassa valmistetaan johtimia. Fingridin tehdasauditointi toteutettiin vuonna 2019.

Auditointi kertoo, vastaako luvattu todellisuutta

Fingridin rakentamispäällikkö Keijo Välimaan mukaan auditoinnit ovat tärkeä keino tarkastaa, miten sopimuksissa luvattu työturvallisuus ja muut vastuullisuusasiat toteutuvat tehtaiden arjessa.

− Pyrimme todentamaan paperilla luvatut asiat tehtaan olosuhteista, työtekijöiden haastatteluista, työaikakirjauksista ja esimerkiksi tuotannollisista raporteista, Välimaa tiivistää.

Auditoinneissa tarkastettavien asioiden taustalla on YK:n globaali yritysvastuualoite Global Compact, johon Fingrid on sitoutunut.
− Olemme laatineet YK:n aloitteen ja ihmisoikeusperiaatteiden pohjalta omat yritysvastuuvaatimuksemme. Toimittajien pitää täyttää kansallisen lainsäädännön vaatimukset, mutta siitä riippumatta vaadimme myös Fingridin vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti esimerkiksi asianmukaisten suojavälineiden, kuten kuulosuojainten, kypärän ja turvajalkineiden käyttöä, Vuorikoski kertoo.

Paikalliset auditoijat ja vakioitu konsepti

Ulkomailla auditoinnit suorittaa aina kansainvälisen auditointiyhtiön paikallinen auditoija, joka tuntee kohdemaan kielen, kulttuurin ja lainsäädännön.

Auditointien tilauksesta ja tulosten käsittelystä Fingridillä vastaavan ympäristöasiantuntija Jenni-Julia Saikkosen mukaan kaikissa auditoinneissa käydään vakioidun konseptin mukaisesti läpi työturvallisuutta, työskentelykulttuuria sekä työsopimusasioita, kuten työajat ja palkkaus. Lisäksi arvioidaan tehtaan johtamisjärjestelmiä, ympäristöasioiden hallintaa sekä liiketoimintatapoja. Tärkeä osa auditointia ovat työntekijöiden luottamukselliset haastattelut.

− Auditointi on satunnaisotos tehtaasta. Tehdasta ei ole mahdollista käydä läpi nurkasta nurkkaan, mutta mitään osiota ei jätetä kokonaan tarkastamatta, Saikkonen kertoo.

Yleisimmät poikkeamat työturvallisuudessa ja työajoissa

Tehdasvierailun jälkeen auditoija lähettää raportin Fingridille ja auditoidulle toimittajalle. Mahdolliset poikkeamat käydään yhdessä läpi ja tehtaan johto laatii suunnitelman sekä aikataulun puutteiden korjaamiseksi.

− Ensimmäisessä auditoinnissa puutteita löytyy usein palohälytysjärjestelmistä, sammutusvälineistä tai poistumisteistä. Myös työaikoihin, palkkaukseen ja suojavarusteiden käyttöön liittyviä asioita nousee säännöllisesti esiin, Välimaa kertoo.

Vuorikosken mukaan vuonna 2019 tehtyjen auditointien poikkeamat liittyivät pääosin työterveyteen ja työturvallisuuteen, johtamisjärjestelmiin, työaikaan ja palkanmaksukäytäntöihin. Merkkejä erittäin vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten lapsityövoimasta tai modernista pakkotyöstä ei Fingridin teettämissä auditoinneissa ole löytynyt.

Konkreettisia parannuksia tehtaiden arkeen

Vuorikosken, Välimaan ja Saikkosen mukaan auditointiprosessin toimivuuden puolesta puhuvat konkreettiset parannukset
tehtaiden työoloissa ja vastuullisuudessa. Tehtaiden arjen kehittyminen vastuullisemmaksi tekee auditointityöstä myös palkitsevaa.

− Usein poikkeamat saadaan korjattua nopeasti, kun ne on havaittu auditoinnissa. Monelle tehtaalle on asennettu puuttuneita savunilmaisimia, palohälyttimiä ja hätävalaisimia tai korjattu hätäpoistumisovia. Myös työaika- ja ylityöpoikkeamat on saatu yleensä pian kuntoon, Saikkonen kertoo.

Poikkeamien korjaukset tarkastetaan uudella auditoinnilla. Jos toimittaja ei suostu korjaamaan puutteita, on Fingridillä oikeus irtisanoa hankintasopimus.

− Välillä meiltä vaaditaan sitkeyttä, mutta toimittajamme ovat yleensä tahoja, jotka haluavat kehittää toimintaansa, Välimaa kertoo.

Myös tehtaiden johtamisjärjestelmiä on kehitetty auditointien perusteella vastuullisemmiksi. Joillekin yhtiöille on laadittu esimerkiksi aiemmin puuttunut sosiaalisen vastuullisuuden politiikka.

− Tällaiset tapaukset ovat erittäin positiivisia. Ne luovat parhaimmillaan tehtaille pitkäjänteistä vastuullisuuden ja turvallisuuden kulttuuria, Saikkonen pohtii.

Lue lisää Fingridin vastuullisuusperiaatteista ja auditioinneista täältä.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *