Search
Close this search box.

auditointi

Kumppanit

Vastuullista kansainvälistä yhteistyötä

Fingrid kilpailuttaa kansainvälisesti
verkonrakennusprojektit ja myös osan laite­- ja materiaalitoimituksista. Urakoiden kilpailutus perustuu toimittajarekistereihin, joihin
päästäkseen urakoitsijan tulee täyttää niin laadullisia kuin määrällisiäkin vaatimuksia.

Turvallisuus

Turvallisuuskävelyt ja auditoinnit kehittävät työturvallisuutta

Koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusolosuhteissa henkilökohtaisia kontakteja on pyritty välttämään. Se ei ole kuitenkaan estänyt Fingridin työmaiden auditointien ja johdon turvallisuuskävelyjen suorittamista turvallisesti. Vallitseva tilanne on kannustanut myös kokeilemaan virtuaalisia työmaakäyntejä.

Kantaverkko

Auditoinnit ovat tehokas keino parantaa tuotantoketjun vastuullisuutta

Intialainen Karamtara Engineering PVT Ltd toimittaa yhdelle Fingridin pääurakoitsijalle voimajohtopylväitä. Fingridin tilaaman auditoinnin jälkeen Karamtaran tehdas paransi huomattavasti työturvallisuuttaan ja käytäntöjään. Tehdasauditoinnit ulottavat Fingridin vastuullisuuden myös ulkomaisiin hankintoihin.

Turvallisuus

Tehdasauditoinnit kehittävät hankintaketjun vastuullisuutta

Fingrid varmistaa auditoinneilla työturvallisuuden ja muiden yritysvastuuvaatimustensa toteutumista hankintaketjunsa tehtailla ympäri maailmaa. Auditoinneissa havaittuja poikkeamia korjataan yhteistyössä tehtaiden ja urakoitsijoiden kanssa.