Search
Close this search box.

Kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää – yhdessä markkinoita kehittäen

Jaa
Sähköjärjestelmän murros on käynnissä. Liikkeelle panevana voimana on ilmastonmuutos ja sen torjunta. Päästökauppa ja uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden tavoitteet ovat vauhdittaneet koko energiajärjestelmän ja sähköjärjestelmän muutosta hiilivapaaksi. JULKAISTU 2.11.2016

Murros on vaikuttanut voimalla sähkömarkkinoihin. Sään mukaan vaihtelevan tuotannon voimakas kasvu on lisännyt sähkön tarjontaa samanaikaisesti, kun talouden lama on vähentänyt kulutusta. Seurauksena on ollut sähkön hinnan lasku, johon oman lisänsä ovat tuoneet polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen aleneminen.

Yhtälö on muuttunut sähkömarkkinoiden kannalta haasteelliseksi: samaan aikaan kun vaihtelevan tuotannon lisäys on kasvattanut järjestelmän joustavuuden tarvetta, on markkinoilta poistunut joustavuutta tarjoavaa, säädettävää tuotantoa, jota lämpövoima on edustanut.

Fingrid julkaisi toukokuun puolivälissä keskustelupaperin, jossa tuotiin esille sähkömarkkinoiden haasteita ja mahdollisia keinoja markkinoiden vahvistamiseksi. Punaisena lankana oli, miten mahdollistetaan muutos tulevaisuuden hiilivapaaseen sähköjärjestelmään. Kaksi äärivaihtoa muutoksen toteutukselle ovat markkinat ja keskusohjattu sähköjärjestelmä. Näistä paras valinta on markkinat, jossa hinta ohjaa tehokkaasti sähkön tuotantoa, kulutusta ja niihin tehtäviä investointeja. Muutoksen hiilivapaaseen sähköjärjestelmään tulisi tapahtua siten, että emme heikennä toimitusvarmuutta ja että se tehdään kustannustehokkaasti.

Keskustelupaperiin pyydettiin palautetta syyskuun puoliväliin mennessä ja sitä kertyi iloksemme runsaasti. 36 kirjallista vastausta toi esiin monipuolisesti eri markkinatahojen näkemyksiä markkinoiden kehittämiseen.

Keskusteltuja aihealueita olivat vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden kehittäminen, tehoreservijärjestelmä, säätösähkö- ja reservimarkkinat, tasesähkömalli sekä tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteyden tiivistäminen. Laajaa kannatusta saivat toimenpiteet markkinoiden joustavuuden ja kysynnän jouston lisäämiseksi.

Jatkotyö jakautuu kolmeen teemaan: sähkönkäyttäjän aseman vahvistamiseen, markkinapaikkojen kehittämiseen vastaamaan tuotantorakenteeseen muutokseen ja markkinatoimijoiden osallistumiseen aktiivisesti sähköjärjestelmän tasapainottamiseen.

Ilmastonmuutoksen torjunta on kaikille meille yhteinen asia ja kuluttajilla on oltava mahdollisuus osallistua siihen omilla valinnoillaan. Sähkönkäyttäjillä osallistumisen mahdollisuus liittyy sähkönmyyjän valinnan ohella jatkossa mahdollisuuteen osallistua kysyntäjoustoon. Kysyntäjousto auttaa sähköjärjestelmää muuttumaan vähähiiliseksi ja mahdollistaa uusiutuvan, useimmiten vaihtelevan tuotannon tulon markkinoille kustannustehokkaasti.

Markkinapaikkojen kehittäminen liittyy tukkumarkkinoiden sääntöihin ja siirtokapasiteetin jakamista koskeviin periaatteisiin. Näissäkin on otettava huomioon vaihtelevan tuotannon asettamat muutostarpeet. Sähköjärjestelmän tasapainotus käyttötunnilla on kantaverkkoyhtiön vastuulla. Jatkossa on tärkeää, että käyttötuntia edeltävä ja sen aikainen markkina eli reaaliaikamarkkinat mahdollistavat toimijoiden aktiivisen osallistumisen sekä sisältävät oikeat kannustimet järjestelmän tasapainotukseen.

Fingridin visiossa tulevaisuuden sähköjärjestelmä on vihreä, valoisa ja kohtuuhintainen. Sen rakentaminen yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa on käynnissä.

Blogin kirjoittaja on Fingridin sähkömarkkinajohtaja Asta Sihvonen-Punkka

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *