Search
Close this search box.

Turvallisuuskävelyt ja auditoinnit kehittävät työturvallisuutta

Jaa
Koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusolosuhteissa henkilökohtaisia kontakteja on pyritty välttämään. Se ei ole kuitenkaan estänyt Fingridin työmaiden auditointien ja johdon turvallisuuskävelyjen suorittamista turvallisesti. Vallitseva tilanne on kannustanut myös kokeilemaan virtuaalisia työmaakäyntejä.

Turvallisuus- ja ympäristöauditointeja tehdään Fin­gridin sähköasemien, voimajohtojen sekä varavoimalaitosten kunnossapidon ja investointien työmaille. Auditointien tarkoituksena on auttaa työmaita toimimaan turvallisemmin ja edesauttaa toteuttamaan sopimusten ja lakien asettamia vaatimuksia.

Auditointi tarkoittaa käytännössä sitä, että Fingridin työturvallisuus- ja ympäristöasiantuntijat siirtyvät kokonaiseksi päiväksi tutustumaan työmaan toimintaan. Aamupäivä käytetään turvallisuuteen, ympäristöön ja vastuulliseen työvoiman käyttöön liittyvän dokumentaation läpikäyntiin. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi työmaan organisointi, turvallisuussuunnittelu ja -seuranta sekä ympäristöön ja maankäyttöön liittyvät järjestelyt. Iltapäivällä vuorossa on työmaahan tutustuminen, jonka aikana arvioidaan suunnitelmien toteutuminen käytännössä.

Erityisjärjestelyjä pandemia-aikana

Fingridin kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, ja tämä pätee myös auditointeihin ja turvallisuuskävelyihin. Kontaktien minimoimiseksi on lisätty viestintää etäyhteyksien välityksellä.

Dokumentaation läpikäynnin osalta auditointi ­voidaan tehdä kokonaan etänä, kuten mikä tahansa etäkokous. Varsinainen työmaakäynti voidaan kypäräkameran avulla tehdä tavallista pienemmällä tiimillä. Käytännössä riittää, että paikalla on työryhmän lisäksi työmaapäällikkö ja toinen auditoijista. Loput auditointiryhmästä voivat seurata tapahtumia etä­yhteyden kautta.

”Kypäräkameran käyttöönotto oli meillä suunnitelmissa jo ennen pandemiaa, ja tilanteen kehittyessä saimme todellisen syyn sen käyttöönottoon”, Omaisuuden hallinta -toiminnon johtaja Timo Kiiveri kertoo.

Timo Kiiveri

Teknisesti auditointi onnistuu etäyhteyden avulla varsin hyvin, mutta varsinkin työmaakäynnin osuudessa tekniikka ei korvaa paikan päällä oloa.

”Keskusteluyhteys ei ole yhtä välitön kuin työmaalla, ja se juuri on aika olennainen osa tilaisuutta. Haluamme osoittaa, että turvallisuus aidosti kiinnostaa meitä”, Kiiveri lisää.

Etäauditointeja on tehty vasta muutamia. Työturvallisuuden erikoisasiantuntija Markku Pöystin mukaan kokemukset ovat lupaavia.

”Me harjoittelemme vielä, mutta uskon että ­videoyhteys jää osaksi auditointeja. Etäyhteyksien käytöllä on ­muitakin hyötyjä kuin tartuntariskin välttäminen: pienempi ­­ympäristöjalanjälki, vähäisempi liikenneonnettomuuksien riski sekä ajankäytön tehostuminen.”

Osapuolten vastuualueiden raja on tarkentunut

Fingridin työmailla ja -kohteissa vuonna 2019 käynnistynyt Kristallinkirkas raja -hanke terävöitti tilaajan ja toimittajien työturvallisuusvastuita. Kristallinkirkas raja -periaate tarkoittaa tilaajan ja toimittajan vastuiden selkeää jaottelua eli sitä, että osapuolet eivät kurota toistensa vastuualueille.

Tämä huomioidaan myös auditoinneissa.

Markku Pöysti

Pöysti näkee työmaiden toiminnassa kehitystä monella osa-alueella.

”Työturvallisuus- ja ympäristösuunnitelmat ovat vuosien saatossa kehittyneet, ja projektikohtaiset riskinar­vioinnit ovat pääasiassa hyvälaatuisia. Perehdytys ja niiden dokumentointi hoidetaan pääosin järjestelmällisesti ja hyvin. Myös jätemateriaalien lajittelu ja kierrätys on asian­mukaista.”

Sen sijaan edelleen kehittämistä vaatii erityistä ­vaaraa aiheuttavien töiden tunnistaminen ja niihin liittyvät työn ­riskien arvioinnit ja työohjeet sekä töihin perehdyttäminen. Erityistä vaaraa aiheuttavia töitä ovat esimerkiksi purkutyöt tai vaikeissa ja vaarallisissa työkohteissa työskentely. Myös perehdytysmateriaalin käännösversiot eri kielille vaativat ­lisätoimenpiteitä.

”Asenne on konsultoiva, ja toimimme yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Yleisesti voin sanoa, että työmaiden toiminta on ollut pääsääntöisesti hyvällä mallilla”, Pöysti sanoo.

 

Markku Linnanen
työmaapäällikkö
Siemens Osakeyhtiö

”Auditointeja ja turvallisuuskävelyjä on ilman muuta hyvä olla, ja tunnelma ­niissä on ollut rakentava. Katsomme yhdessä, että kaikki vaaditut ja luvatut asiat toteutuvat ja työ tehdään turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Myös huomautettavaa löytyy toisinaan. Ideana on jatkuvasti huomioiden ­pohjalta kehittää toimintatapoja. ­Työmenetelmät, suojavälineet ja määräykset muuttuvat koko ajan, ja siksi on seurattava, miten ­turvallisuus käytännössä toteutuu.

Normaalisti kaikilla isoilla työmailla on pidetty ainakin yksi Fingridin auditointi, mutta nyt korona-aikana niitä ei ole ollut työmaillani. Siemens Energyn johto on suorittanut auditointeja kahdella ­johtamallani työmaalla. Auditoinnin sisältö on periaatteessa samanlainen, mutta Fingridin auditoinnit ovat jonkin verran kattavampia.”

 

Kim Tahkoniemi
toimitusjohtaja
TMV Line Oy

”Näemme auditoinnit erittäin tärkeänä osana kokonaisuutta. Fingridillä vastuullisuus toteutuu käytännössä eikä ainoastaan mainintana vuosikertomuksessa. Näen turvallisuuskävelyt ja eri teemoihin tarkemmin pureutuvat auditoinnit nyky­aikaisena tapana kehittää työympäristöä. On nimenomaan hyvä, että johto tulee työmaalle aitoihin tilanteisiin.

Koronan aikana työmaakäyntejä on tietysti rajoitettu, samoin on mahdollisuuksien mukaan vältetty liikkumista eri työmaiden välillä. Etäratkaisut on otettu käyttöön.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *