Search
Close this search box.

Valppaana energiamarkkinan murroksessa

Jaa
Fingridin strategiset hankkeet vahvistavat yhtiön tavoitetta pysyä ketteränä energiamarkkinoiden murroksessa ja taata luotettavasti sähköjärjestelmän toimivuus. Uusilla, nopeilla 5–10 vuoden aikaikkunan investointiloikilla Fingrid haluaa tarttua ennakoivasti maapallon puhdistamisprojektin haasteisiin.
Fingridin strategiakysymyksiin vastasivat (vas.)HRD-asiantuntija Riina Korpi, johtava asiantuntija Risto Lindroos, sähkömarkkinoista vastaava johtaja Asta Sihvonen-Punkka ja talousjohtaja Jan Montell.

Strategiset hankkeet ovat luonteeltaan sekä yleislinjauksia että käytännön toimenpiteitä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen korostaa hankkeiden tasavertaista painoarvoa.
– Muutoshankkeet kulkevat kehitysorientoituneen jatkuvan parantamisen strategiamme rinnalla. Fingridin johtamisen pohjana on vankka tasapaino, jossa taloutta, sisäisiä prosesseja, henkilöstöä ja osaamista johdetaan tasavertaisesti, Ruusunen sanoo.
Ilmastonmuutos paineistaa energia-alaa uudistumaan.

– Monopolina meillä on yhteiskunnallinen vastuu pitää yllä ja kehittää energiamarkkinoiden infrastruktuuria, jotta sähköjärjestelmä toimii varmasti myös hajautetun energiatuotannon yleistyessä, Ruusunen jatkaa.

Strategisten hankkeiden läpivienti on Fingridille myös sisäisesti merkittävä oppimistaival.
– Hankkeet ovat luonteeltaan keskinäisriippuvaisia, jolloin eri asiantuntijoiden ja tiimien kiinteä yhteistyö on olennaista. Organisaatiomme purkaa sisäisiä siiloja ja vahvistaa tiimityötä. Strategiset hankkeet tuovat osaamisemme tehokkaammin näkyväksi niin talon sisällä kuin asiakkaiden ja sidosryhmien piirissä.

Pohjoismaiset reaaliaikamarkkinat ennakoivat tulevaa

Pohjoismaisten reaaliaikamarkkinoiden kehittämishanke on harppaus kohti uudistuvaa sähköjärjestelmää, kun vaihtoehtoisen energiatuotannon määrä kasvaa ja säädettävän sähköntuotannon osuus vähenee. Tavoitteena on, että markkinatoimijat voivat jatkossa osallistua nykyistä enemmän sähköjärjestelmän tasapainotukseen ja käydä kauppaa myös lähellä reaaliaikaa.
– Kehitämme yhdessä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa yhteistä tasehallintamallia, joka varmistaa tuotannon ja kulutuksen tasapainon uudistuvassa sähköjärjestelmässä. Fysiikka ja markkinat on pidettävä käsi kädessä. Ne eivät voi erkaantua toisistaan, johtaja Asta Sihvonen-Punkka sanoo.

Uusiutuvien energiamuotojen yleistyessä sähköntuotannon säästä riippuva vaihtelu kasvaa ja säätökyky vähenee, mikä tuo paineita myös kaupankäynnin periaatteisiin. Sähkökaupassa siirrytään tunnin markkina-aikajaksosta 15 minuuttiin, mikä huomioi tehokkaammin aurinko- ja tuulivoiman nopeat tehovaihtelut ja antaa hintasignaalin sähkön kulutuksen joustolle. Varttiin siirtymistä kirittää myös eurooppalainen lainsäädäntö.

Pohjoismaisten markkinoiden kehittämisen rinnalla otetaan askelia kohti eurooppalaisia säätösähkön yhteismarkkinoita, joilla käydään kauppaa eurooppalaisilla markkinapaikoilla 2020-luvulla.
– Haluamme herätellä sidosryhmiämme pohtimaan sähkömarkkinoiden muutostarpeita ja ottaa heidät mukaan kehitystyöhön. Haluamme myös testata uusia markkinoita hyödyttäviä ratkaisuja. Näin olemme tehneet esimerkiksi reservimarkkinoiden aggregointimalleja ja säätösähkön hinnan julkaisua koskevissa piloteissa. Saatujen kokemusten perusteella testattuja ratkaisuja on otettu käyttöön, hän sanoo. •

Data kuntoon ja tuottamaan

Digitalisaatio yhdistää useita Fingridin strategisia hankkeita. Yrityksen tiedonhallinnan ja IT-arkkitehtuurin uudistaminen kumuloi lisäarvoa moneen suuntaan. Fingridin kehitysprojektit, oman sisäisen toimintakulttuurin trimmaaminen ja yhteistyön edistäminen sidosryhmien kanssa onnistuvat skaalautuvamman ja avoimemman digitaalisen alustan ansiosta.
– Data on meille jatkossa yhtä tärkeä voimavara kuin henkilöt ja raha. Monipuolisesti hyödynnetty data on liiketoimintamme kolmas pilari. Tietoa on osattava johtaa ja hallinnoida samalla asiantuntijuudella kuin muuta liiketoimintaamme, sanoo talousjohtaja Jan Montell.

Uusi digitaalinen alusta tuo henkilöstön käyttöön tehokkaammat ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomat analytiikkatyökalut.
– Kun olennainen data on kaikkien saatavilla oikeaan aikaan, syntyy parempaa päätöksentekoa ja eteenpäin katsovaa, analyyttisempaa suunnittelua, Montell sanoo.

Rajapinnat avautuvat

Azure-pilvipalvelut sekä omista että ulkoisista tietokannoista koottu tietovarasto mahdollistavat aiempaa laadukkaammat analyysit sekä uusien palveluiden kehittämisen yhdistelemällä esimerkiksi omaa ja sähköpörssin julkista dataa. Fingridin avoimiin API-rajapintoihin perustuva digitaalinen ekosysteemi puolestaan tiivistää yhteistyötä myös yhtiön sidosryhmien kanssa.
– Rajapintoja avaamalla voimme tarjota uusia sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi startup-yrityksille, sanoo ICT-johtaja Kari Suominen.

Tietoturva on kriittinen tekijä digitaalisen palvelualustan luotettavuudelle. Suomisen mukaan tietoturvaan panostetaankin merkittävästi esimerkiksi käyttäjä- ja datahallinnan määrittelyin.

Datan analysoinnin ohella Fingridin digitaalinen palvelualusta edistää myös Pohjoismaiden reaaliaikamarkkinoiden, Oma Fingrid -palvelun ja digitaalisen sähköasemahankkeen kehittämistä.
– Anturimittauksiin perustuvat digitaalisen sähköaseman kuntotiedot saadaan nyt nopeasti käyttöön, Suominen jatkaa.

Fingridin älyverkkohankkeissa digitaaliset palvelualustat tuovat joustavuutta voimajärjestelmään, jotta tulevaisuudessa myös kuluttajat voivat osallistua sähkömarkkinoille palveluntarjoajan välityksellä. Samalla tiedonvaihdon keskittäminen tehostaa sähkömarkkinoiden tiedonkulkua kantaverkkoyhtiön sekä palveluntarjoajien ja kuluttajien välillä.
– Omien älyverkkohankkeidemme lisäksi olemme aktiivisesti mukana työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämässä älyverkkotyöryhmässä, joka on pohtinut älykkään sähköjärjestelmän kustannustehokasta rakennetta. Työryhmän loppuraportti julkaistaan tämän vuoden lopulla, sanoo johtava asiantuntija Risto Lindroos.