Search
Close this search box.

Vastuullisuus ja tehokkuus leimaavat Fingridin yrityskulttuuria

Jaa
Fingridin toimintaperiaatteena on olla vastuullinen ja kustannustehokas kantaverkkoyhtiö, jonka tekemistä ohjaavat pitkäaikaiset tavoitteet. Tuottavuuden jatkuva parantaminen näkyy palveluiden maltillisena hinnoitteluna.

Fingridin kustannustehokkuudesta ja hyvästä riskien hallinnasta kertoo yhtiön vuosittainen sijoittuminen kärkijoukkoon kantaverkkotoiminnan hinnoittelua ja laatua vertailevissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on kolmanneksi edullisinta Euroopassa.

Fingridin kustannustehokkuus perustuu toimintamalliin, jossa yhtiö keskittyy omaan ydinosaamisensa ja ulkoistaa sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon valituille kumppaneille. Fingrid tekee myös aktiivista suunnittelutyötä yhdessä asiakkaidensa kanssa ja innovoi uutta muun muassa start-up-yritysten hankkeissa. Tällä tavalla saavutetaan parempia ja tehokkaampia ratkaisuja esimerkiksi kantaverkon investointi- ja kehitystyössä.

”Fingridin yrityskulttuurissa korostuvat selkeä strategia ja tiukka talousjohtaminen. Emme tavoittele kasvua ja uutta liiketoimintaa, vaan keskitymme toteuttamaan meille sähkömarkkinalaissa määriteltyä tehtävää mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti. Kaikissa investoinneissa huomioidaan aina iso kuva ja tulevaisuuden tarpeet, Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell kertoo.

Johtamisen rakenteet tukevat operatiivista tehokkuutta

Fingrid on keskittänyt kantaverkon valvonnan ja ohjauksen yhteen toimipaikkaan, mikä on tuonut mukanaan lisää tehokkuutta sekä parantanut sähköverkon hallintaa. Merkittävä rooli on myös Fingridin pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Asiantuntijaorganisaation johtaminen perustuu matriisirakenteeseen, jolla varmistetaan yhteistyö sekä ketterä ja tehokas toiminta yli organisaatiorajojen.

”Keskitymme toteuttamaan meille sähkömarkkinalaissa määriteltyä tehtävää mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti”, sanoo Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell.

”Henkilöstö on Fingridille merkittävä voimavara. Tärkeää on myös data, jonka merkitys on kasvanut viime vuosien aikana. Digitalisaatiota ei ole ilman dataa, siksi sen on oltava laadukasta ja käytettävissä päätöksenteon tukena. Datan avulla pystymme esimerkiksi kehittämään kokonaisia prosesseja, nopeuttamaan niiden läpimenoaikoja sekä tarjoamaan asiakkaille ja muille kumppaneille uusia kehityspolkuja”, Montell peilaa.

Fingrid pyrkii varmistamaan palveluidensa vakaan hintakehityksen suunnittelemalla pitkäjänteisesti yhtiön taloutta sekä hankkimalla rahoituksen hajautetusti useasta eri lähteestä. Vahva talous- ja rahoitusosaaminen sekä riskienhallinta yhdistettynä tiukkoihin laatuvaatimuksiin ovat olennainen osa kantaverkkoyhtiön toimintaa ja sen jatkuvuuden turvaamista.

Fingrid on ensimmäinen suomalainen yritys, joka laski liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan (green bond) vuonna 2017. Green bondilla rahoitetaan hankkeita, joilla arvioidaan olevan pitkäaikaisia nettopositiivisia ympäristövaikutuksia. Green bond -hankkeet liittävät Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa energiantuotantoa, vähentävät sähkön siirtohäviöitä tai luovat älykkäitä, energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

”Vastuullisuus on keskeisin yhtiön arvoista. Vihreän rahoituksen hyödyntäminen on siten meille luontaista ja haluamme siltäkin osin olla viitoittamassa positiivista markkinakehitystä samalla kun saamme edullista rahoitusta”, Montell toteaa.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *