Verkkokarttaan tietoa ympäristökohteista

Fingridin verkkokarttaan on lisätty tietoa ympäristökohteista, jotka tulee ottaa huomioon voimajohdon suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Kohteet voivat olla esimerkiksi luonnonsuojelualueita, harvinaisia lajeja ja elinympäristöjä tai muinaismuistokohteita. Ympäristökohteille laaditaan kohdekohtaiset työohjeet voimajohdon koko elinkaaren ajalle. Verkkokartta:  kartta.fingrid.fi Ympäristökohdetiedot: aineistot > ympäristö

Fingridin verkkokarttaan on lisätty tietoa ympäristökohteista, jotka tulee ottaa huomioon voimajohdon suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Kohteet voivat olla esimerkiksi luonnonsuojelualueita, harvinaisia lajeja ja elinympäristöjä tai muinaismuistokohteita. Ympäristökohteille laaditaan kohdekohtaiset työohjeet voimajohdon koko elinkaaren ajalle.

Verkkokartta:  kartta.fingrid.fi

Ympäristökohdetiedot: aineistot > ympäristö