Erilaisten rakenteiden oikeaa tulevaisuutta on mahdollista esitellä 3D-malleilla, jotka ovat kolmiulotteisia havainnekuvia valitusta paikasta. Fingrid pilotoi parhaillaan kyseistä teknologiaa Oulusta Lappeenrantaan kulkevan Järvilinja-hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. 3D-virtuaalimalli antaa visuaalisemman kuvan tulevasta voimajohdosta kuin pelkkä viiva kartalla.

– 3D-mallissa voimajohtopylväät sijoitetaan virtuaaliympäristöön, joka on elävöitetty keinotekoisilla elementeillä. Näitä yhdistelemällä saadaan aikaan pelinomainen virtuaalimaailma, jossa oikealla korkeudella sijaitsevia voimajohtoja ja pylväitä pystytään tarkastelemaan esimerkiksi lähimpien kiinteistöjen pihalta, kertoo Fingridin erikoisasiantuntija Pasi Turunen.

Pylväspaikkojen osalta 3D-virtuaalimalli ei täysin vastaa todellista lopputulosta, sillä mallinnus tapahtuu ennen yleissuunnittelun alkamista. Pylväiden lopulliseen sijaintiin vaikuttaa maaperä sekä joukko teknisiä asioita, joita ei mallinnusvaiheessa täysin tiedetä. Mallinnuksen lopputuloksella pyritään kuitenkin luomaan tulevasta voimajohdosta mahdollisimman realistinen näkymä.

Pohjana pelimaailman ratkaisut

Mallinnuksen tekeminen vaatii lukuisia työtunteja, mutta se ei edellytä maastoon menemistä. Tietokoneilla tuotettavat 3D-virtuaalimallit perustuvat Maanmittauslaitoksen yleisesti saatavilla olevaan kartta-aineistoon. Virtuaalimallin rakentamisessa käytetään Unreal Engine 4 -pelimoottoria, jonka luomassa virtuaalimaailmassa kerätyt aineistot esitetään.

3D tuo voimajohtohankkeisiin uutta maisemallista näkökulmaa. Sitä on tarkoitus hyödyntää hankkeen suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioimisessa sekä siihen liittyvissä yleisötilaisuuksissa. 3D-materiaalia nähdään tulevaisuudessa myös Fingridin verkkosivustolla, missä on mahdollista esitellä voimajohdon tärkeimpiä paikkoja lyhyiden videoiden muodossa.

– Voimajohdon noin 300 kilometrin matkalta syntyy paljon 3D-aineistoa, joten sen jakaminen kokonaan alkuperäisessä formaatissaan on haasteellista. 3D-virtuaalimallien hyödyntäminen on meillä kuitenkin vasta alullaan, joten näitä asioita pohditaan kokemusten karttuessa. Laajemmin saatavilla olevat 3D-aineistot voisivat olla esimerkiksi maisemallisesti tärkeät kohteet sekä tiheästi asutut alueet, arvioi Turunen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *