Search
Close this search box.

Vuoropuhelu avoimeksi maanomistajien kanssa

Jaa
Voimanjohtohankkeen käynnistyessä ja edetessä Fingrid on valppaana kuuntelemaan maanomistajia ja avaamaan keskustelua. Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA lähtee käyntiin voimajohdon esisuunnittelun aikana ja tuottaa tärkeää tietoa ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

YVA:n avulla varmistetaan, että hankealueeseen ja ihmisiin kohdistuvat ympäristövaikutukset tunnistetaan ajoissa ja otetaan huomioon jo johtoreittiä suunniteltaessa. Vuorovaikutus maanomistajien kanssa ja luottamuksen säilyttäminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta.

Voimajohtohankkeen onnistumisen kannalta on olennaista, että alueella asuvat ihmiset voivat vaikuttaa ja ottaa kantaa voimajohtoreitteihin jo hyvissä ajoin. Tällöin muutostoiveita liittyen reittiin tai myöhemmin suunniteltaviin pylväspaikkoihin voidaan parhaiten huomioida. Hankkeen edetessä tavoitteena on sujuva vuorovaikutus Fingridin, urakoitsijoiden ja maanomistajien kesken.

Tietoa hankkeen kaikissa vaiheissa

Fingridin hankkeissa maanomistajia ja voimajohdon naapureita tiedotetaan hankkeen vaiheesta riippuen monin tavoin.

Vuonna 2017 Fingrid lähetti lakisääteisen tiedottamisen lisäksi yhteensä yli 10 000 kirjettä maanomistajille liittyen muun muassa ympäristövaikutusten arviointiin, voimajohtojen rakentamiseen ja voimajohtoalueiden kasvuston käsittelyyn. Tietoa on tarjolla myös karttapalvelussa ja hankekohtaisilla verkkosivuilla. Käytössä on myös uudempia tiedottamisen kanavia, kuten Facebook.

Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen urakoitsijat ottavat yhteyttä maanomistajaan, kun hänen maillaan tapahtuvat työt ovat alkamassa. Kaikesta liikenteestä pelloille ja pihoille sovitaan maanomistajan kanssa etukäteen. Tiedottaminen hoidetaan niin reaaliaikaisesti kuin vain on mahdollista. Palautetta onnistumisesta kysytään hankkeiden valmistumisen jälkeen toimintatapojen kehittämiseksi.