Search
Close this search box.

YVA

Kantaverkko

Maanomistajien ääni ajoissa kuuluviin

Fingrid kannustaa maanomistajia osallistumaan voimajohtohankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tärkeimmät vaikutusmahdollisuudet ovat voimajohtohankkeen YVAn aikana ja yleissuunnitteluvaiheessa.

Vaalean lilan värisiä kangasvuokkoja
Ympäristö

YVA tehdään yhteistyössä

Fingrid toivoo maanomistajien osallistuvan voimajohtojen aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin palautetta antamalla. Arviointimenettelyssä on kaksi vaihetta, joissa maanomistajat voivat kommentoida hanketta.

Vaalean lilan värisiä kangasvuokkoja
Ympäristö

Järvilinja-hankkeelle Hyvä YVA -palkinto

Fingridin voimajohtohanke Järvilinja on saanut Hyvä YVA -palkinnon. Lähes 300 kilometriä pitkän voimajohdon päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Vaalassa ja Joroisissa. 

Ympäristö

YVA-hankkeissa on ruuhkaa

Suunnitellun voimajohdon reitti voi muuttua, jos YVAn eli ympäristövaikutusten arviointi menettelyn aikana löytyy esimerkiksi merkittäviä luontoarvoja. Tällä hetkellä YVA-hankkeita on ruuhkaksi saakka.

Kantaverkko

Yhteistyö maanomistajien ja viranomaisten kanssa hyvässä hoidossa

Fingridin maankäyttö- ja ympäristöyksikön keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä ovat maanomistajat ja viranomaiset. Hyvä maine ei ole pysyvä etu vaan tulee ansaita joka kohtaamisessa uudelleen. Lisävipinää tekemiseen tuo kantaverkon ennennäkemätön rakentamisbuumi.

Kantaverkko

Mihin menet, kantaverkko?

Kantaverkon suunnittelussa varaudutaan ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan, jossa sähkön rooli koko ajan kasvaa. Seuraavina vuosikymmeninä sähköntuotannon päästöt on saatava aina vain alemmas ja sähkönkäyttäjille on tarjottava parhaat edellytykset puhtaan sähkön hyödyntämiselle.

Kantaverkko

Järvilinjan siirtokyky tuplaantuu

Oulusta Lappeenrantaan kulkevan Järvilinjan vahvistaminen 400 kilovoltin voimajohtoyhteydeksi on käynnistynyt kesän ja syksyn mittaan ympäristövaikutusten arviointien (YVA) suunnittelulla. Ensimmäisinä arvioidaan Vaala–Joroinen-hankkeen ja pohjoisemman Rovaniemi–Vaala-hankkeen ympäristövaikutukset.

Näkökulma

Kantaverkkoa rakentamassa luontoarvoja kunnioittaen

Maanomistajat liittyvät monessa kohtaa voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. Heillä on vaikutusmahdollisuuksia alkaen ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelystä aina rakentamiseen ja johtoalueen kasvustonkäsittelyyn asti. Rakentamisen tahti kiihtyy, mutta Fingrid ei tingi ympäristö- ja luontoarvoistaan, kirjoittaa siirtokapasiteetin varmistamisesta vastaava johtaja Timo Kiiveri,

Ympäristö

Voimajohtoreitti vaikuttaa maisemaan

Kun Fingrid suunnittelee voimajohtoreittiä, asiantuntijatiimi arvioi myös sen maisemavaikutuksia. Maisemalliset arvot voivat liittyä luontoon tai rakennettuun maisemaan ja historiaan. Esimerkiksi koski tai tehdasmiljöö voi olla arvokohde, jonka kohdalla reittivalintaa harkitaan tarkkaan.

Tässä kaikki artikkelit.