YVA

Ympäristö

YVA-hankkeissa on ruuhkaa

Suunnitellun voimajohdon reitti voi muuttua, jos YVAn eli ympäristövaikutusten arviointi menettelyn aikana löytyy esimerkiksi merkittäviä luontoarvoja. Tällä hetkellä YVA-hankkeita on ruuhkaksi saakka.

Kantaverkko

Yhteistyö maanomistajien ja viranomaisten kanssa hyvässä hoidossa

Fingridin maankäyttö- ja ympäristöyksikön keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä ovat maanomistajat ja viranomaiset. Hyvä maine ei ole pysyvä etu vaan tulee ansaita joka kohtaamisessa uudelleen. Lisävipinää tekemiseen tuo kantaverkon ennennäkemätön rakentamisbuumi.

Kantaverkko

Mihin menet, kantaverkko?

Kantaverkon suunnittelussa varaudutaan ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan, jossa sähkön rooli koko ajan kasvaa. Seuraavina vuosikymmeninä sähköntuotannon päästöt on saatava aina vain alemmas ja sähkönkäyttäjille on tarjottava parhaat edellytykset puhtaan sähkön hyödyntämiselle.

Kantaverkko

Järvilinjan siirtokyky tuplaantuu

Oulusta Lappeenrantaan kulkevan Järvilinjan vahvistaminen 400 kilovoltin voimajohtoyhteydeksi on käynnistynyt kesän ja syksyn mittaan ympäristövaikutusten arviointien (YVA) suunnittelulla. Ensimmäisinä arvioidaan Vaala–Joroinen-hankkeen ja pohjoisemman Rovaniemi–Vaala-hankkeen ympäristövaikutukset.

Näkökulma

Kantaverkkoa rakentamassa luontoarvoja kunnioittaen

Maanomistajat liittyvät monessa kohtaa voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. Heillä on vaikutusmahdollisuuksia alkaen ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelystä aina rakentamiseen ja johtoalueen kasvustonkäsittelyyn asti. Rakentamisen tahti kiihtyy, mutta Fingrid ei tingi ympäristö- ja luontoarvoistaan, kirjoittaa siirtokapasiteetin varmistamisesta vastaava johtaja Timo Kiiveri,

Ympäristö

Voimajohtoreitti vaikuttaa maisemaan

Kun Fingrid suunnittelee voimajohtoreittiä, asiantuntijatiimi arvioi myös sen maisemavaikutuksia. Maisemalliset arvot voivat liittyä luontoon tai rakennettuun maisemaan ja historiaan. Esimerkiksi koski tai tehdasmiljöö voi olla arvokohde, jonka kohdalla reittivalintaa harkitaan tarkkaan.

Ympäristö

Luontoinventoijan matkassa liito-oravaa etsimässä

Aina kun uusia voimajohtoja aiotaan rakentaa, alueen arvokkaat luontotyypit ja lajit kartoitetaan tarkasti. Suojeltava viitasammakko tai lajirikas suo saattavat laittaa suunnitelmat uusiksi.

Kantaverkko

Uuden ajan voimaa

Fingridin kaikkien aikojen suurin investointi, Porista Ouluun kulkeva 400 kilovoltin siirtoyhteys valmistui vuoden 2016 lopussa. Fingridin varatoimitusjohtajan Kari Kuuselan mukaan uudella Länsi-Suomen siirtoyhteydellä vastataan uuden ajan haasteisiin.

Kantaverkko

YVA kysyy ihmisiltä ja arvostaa ympäristöä

Voimajohtohankkeiden vuorovaikutteisuus on kasvanut vuosien mittaan. Hankkeen YVA-menettelyssä selvitetään hankkeen vaikutukset ihmisiin sekä alueen luonnonoloihin. Asukkailta pyydetään kannanottoja voimajohtoreitteihin ja maastoa kartoitetaan monesta näkökulmasta.
– Haluamme aidosti ottaa ihmiset ja ympäristön huomioon ja tehdä asiat mahdollisimman sopuisasti ja hyvin. Parannamme YVA-prosessimme joustavuutta jatkuvasti, sanoo Fingridin maankäyttöpäällikkö Ilkka Alm.