Search
Close this search box.

24 tunnin toimintavalmius laajassa sähkökatkossa

Jaa
Hätätila ja käytönpalautus -verkkosääntö (Network Code for Emergency and Restoration) yhtenäistää kantaverkkoyhtiöiden toimintaa sähköjärjestelmän häiriötilanteissa.

Hätätila ja käytönpalautus -verkkosääntö määrittelee kantaverkkoyhtiöitä koskevat minimivaatimukset, joilla pyritään estämään valtakunnalliseen blackout-tilanteeseen eli laajaan sähkökatkoon joutuminen. Se määrittelee myös keinot, joilla käyttö palautetaan, jos blackoutiin on kaikesta huolimatta päädytty.

Verkkosääntö yhtenäistää toimintatapoja ja parantaa yhteistyötä kantaverkkoyhtiöiden ja eri osapuolien välillä, koko EU:n alueella ja kolmansien maiden kanssa.

Verkkosääntö velvoittaa kantaverkkoyhtiön tekemään järjestelmän varautumissuunnitelman (System Defence Plan). Siinä määritellään tavanomaisten korjaavien toimien jälkeen tulevat keinot, joilla suurhäiriö pyritään estämään.

Kantaverkkoyhtiön on tehtävä myös käytön-palautussuunnitelma (Restoration Plan) siitä, miten blackoutissa sähköt palautetaan.

Näiden suunnitelmien nojalla kantaverkkoyhtiön tulee kansallisesti nimetä ja hyväksyttää viranomaisella ne merkittävät osapuolet, joita suunnitelmien toteuttamisessa tarvitaan.

Järjestelmän varautumissuunnitelman nojalla nimetään joukko osapuolia – jakeluverkon haltijoita sekä sähkön tuottajia ja kuluttajia –, jotka ovat avainasemassa laajoihin häiriöihin varautumisessa ja häiriöiden sattuessa. Nämä muun muassa toteuttavat yli- ja alitaajuustilanteiden hallinnassa tarvittavat automatiikat.

Käytönpalautussuunnitelman nojalla nimetään näillä näkymin suppeampi joukko sellaisia osapuolia, joiden on pystyttävä toimimaan sähkökatkossa vähintään 24 tunnin ajan ja toteuttamaan käytönpalautuksen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.

Tätä varten osapuolten tulee olla tavoitettavissa riittävästi varmennetun ääniviestijärjestelmän avulla. Äänijärjestelmän on toimittava sähkökatkonkin aikana vähintään 24 tunnin ajan.

Myös käytönpalautuksen kannalta kriittisten, lähinnä merkittäviksi määriteltä-vien sähköasemien valvontaan ja ohjaukseen liittyvien työkalujen tulee toimia vähintään
24 tunnin ajan.