Säätösähkömarkkinoiden aggregaattoripilottia jatketaan

Fingrid jatkaa pilottia itsenäisen aggregaattorin toimintamallista säätösähkömarkkinoilla.

Pilottia jatketaan vielä kuluva vuosi Helenin ja ranskalaisen Voltaliksen kanssa, jotta mallista saadaan riittävästi käytännön kokemuksia sen laajempaa käyttöönottoa varten.  Aggregaattoripilotissa kokeillaan taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan osallistumista säätösähkömarkkinoille. Kokemusten perusteella voidaan tehdä tarkempia päätelmiä mallin yksityiskohdista Suomessa.

Erilaisista aggregaattorimalleista on keskusteltu viime vuosina laajasti energia-alalla. TEM:n älyverkkotyöryhmä suositteli loppuraportissaan itsenäisen aggregaattorin sallimista kaikille sähkömarkkinapaikoille. Myös eurooppalainen puhtaan energian lakipaketti vaatii itsenäisten aggregaattoreiden toimintamallien käyttöönottoa.