Search
Close this search box.

Auditoinnit ovat tehokas keino parantaa tuotantoketjun vastuullisuutta

Jaa
Intialainen Karamtara Engineering PVT Ltd toimittaa yhdelle Fingridin pääurakoitsijalle voimajohtopylväitä. Fingridin tilaaman auditoinnin jälkeen Karamtaran tehdas paransi huomattavasti työturvallisuuttaan ja käytäntöjään. Tehdasauditoinnit ulottavat Fingridin vastuullisuuden myös ulkomaisiin hankintoihin.

Fingrid tekee vain vähän suoria materiaali- ja laitehankintoja, ja valtaosasta hankintoja vastaavat pääurakoitsijat.

– Olemme ulottaneet vastuullisuusvaatimuksemme myös pääurakoitsijoiden hankintoihin. Meillä on olemassa kirjalliset toimintaohjeet, Supplier Code of Conduct, joihin niin pääurakoitsijoiden kuin heidän alihankkijoidensa on sitouduttava. Pääurakoitsijoilla on alitoimittajien varmentamiseen omat käytäntönsä. Tätä tukemaan Fingrid on teettänyt vastuullisuuteen liittyviä auditointeja kymmenillä tehtailla ympäri maailmaa viimeisen viiden vuoden aikana. Pääasiassa vastuullisuusauditoinnit tekee meille kansainvälinen yritys nimeltä Intertek, Fingridin rakentamispäällikkö Keijo Välimaa kertoo.

Yhteistyömahdollisuuksia intialaisen Karamtaran kanssa alettiin tarkastella keväällä 2019, kun Fingridillä oli alkamassa monta isoa rakennushanketta.

– Emme olleet aikaisemmin tehneet yhteistyötä Karamtaran kanssa. Fingrid on avoin uusille tavaran- ja palveluntoimittajille, mutta edellytämme paitsi asianmukaista teknistä suorituskykyä myös sitoutumista yritysvastuuseen. Karamtaran myyjä otti Fingridiin yhteyttä ja vieraili Helsingissä, minkä perusteella yhteistyö heidän kanssaan vaikutti kiinnostavalta.

Ensimmäinen auditointi osoitti turvallisuus- ja terveellisyyspuutteita

Ensimmäinen auditointi järjestettiin heinäkuussa 2019. Intertekin suorittamassa auditoinnissa nousi esiin puutteita. Karamtaran tehdas sai tulokseksi 47 %, kun 100 % tarkoittaisi, että kaikki on kunnossa. Tulos ei tyydyttänyt Fingridiä.

– Ongelmia löytyi työturvallisuudesta, työympäristön terveellisyydestä, työajoista ja palkkauksesta. Joskus puutteet johtuvat siitä, ettei yritys ole valmistautunut antamaan tietoja, jolloin tietoihin jää puutteita. Paloturvallisuus on yleinen ongelma, johon monesti ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Lähetimme raportin Karamtaralle, ja he olivat valmiita korjaamaan puutteet, Välimaa kertoo.

Auditointi perustuu paitsi yleisesti hyviksi koettuihin menettelyihin myös yksityiskohdiltaan paikalliseen lainsäädäntöön. Näin ollen yrityksen tekemät muutokset eivät palvele vain Fingridin vaatimuksia, vaan ovat tarpeen myös paikallisesta näkökulmasta.

– Syyskuussa 2019 kävi ilmi, että espanjalainen urakoitsijamme Elecnor oli valitsemassa Karamtaran tavarantoimittajakseen, ja niinpä sovimme uuden vastuullisuusauditoinnin tehtäväksi lokakuussa. Tehtaassa oli korjattu paljon puutteita ja tulos oli 73 %. Esimerkiksi työ- ja paloturvallisuus olivat parantuneet selvästi, Välimaa kertoo.

Lisäksi tehtaalla tehtiin lokakuussa tekninen auditointi yhdessä Elecnorin kanssa. Fingridistä siellä oli mukana teräsrakenteiden asiantuntija, vanhempi projektipäällikkö Ritva Laine. Tehtaan teknisten valmiuksien todettiin olevan kunnossa pienin täsmennyksin.

Työajat ja palkat ohjelman myötä kuntoon

– Kun vielä Karamtara laati kolmivaiheisen palkkoihin ja työaikoihin liittyvän toimenpideohjelman, olimme valmiita aloittamaan yhteistyön. Kyse oli lähinnä työaikojen seurantajärjestelmästä. Seuranta-auditointi siirtyi koronan vuoksi kesäkuuhun 2020, ja tuolloin tehdyn auditoinnin tulos oli 100 %, eli aiemmin todetut puutteet oli korjattu täysimääräisesti. Voimajohtopylväiden koekasaukset tehtiin Intiassa kesäkuusta alkaen, minkä jälkeen varsinainen tuotanto käynnistyi, ja syyskuussa saimme jo ensimmäiset pylväät Suomeen.

Karamtaran auditointikierrokset kertovat, että lyhyessäkin ajassa voidaan parantaa tehtaan olosuhteita merkittävästi. Koronavirus hidasti auditointimahdollisuuksia, muuten kierroksia olisi voitu järjestää nopeamminkin.

– Auditointiraportti on perinpohjainen, ja havaittujen puutteiden osalta se viittaa myös paikallisen lain vaatimuksiin. Se on hyödyllinen dokumentti auditoidulle yrityksellekin, ei vain meille. Osa auditoinneista ei johda yhteistyön alkamiseen. Fingridin kannalta hyödyllistä on Intertekin tekemä vertailu muihin vastaaviin tehtaisiin, jotka toimittavat tuotteitaan kansainvälisesti. Karamtaran tapauksessa auditointimme antoi heille ulkoisen herätteen korjata puutteita, mutta tärkeintä oli yrityksen asenne ja sisäinen halu tarttua ongelmiin, Välimaa toteaa.

Näin Karamtaran tehtaan auditointi eteni vaiheittain.

Auditoinnissa huomioidaan muun muassa:

  • työturvallisuus
  • paloturvallisuus
  • työolot
  • työajat
  • palkkaus ja sopimukset
  • johtamisjärjestelmä
  • liiketoimintatavat
  • ympäristöasiat

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *