Search
Close this search box.

Vastuullista kansainvälistä yhteistyötä

Jaa
Fingrid kilpailuttaa kansainvälisesti verkonrakennusprojektit ja myös osan laite­- ja materiaalitoimituksista. Urakoiden kilpailutus perustuu toimittajarekistereihin, joihin päästäkseen urakoitsijan tulee täyttää niin laadullisia kuin määrällisiäkin vaatimuksia.

”EU:n kilpailulainsäädännön mukaisesti energia-alan kilpailutukset ovat kansainvälisiä. Fingridissä on menossa ennätysmäärä rakennushankkeita, joten suomalaisia työntekijöitä ei kaikkiin hankkeisiin
riittäisikään”, kokenut kilpailuttaja, Fingridin vanhempi projektipäällikkö Ritva Laine kertoo.

Fingrid hyväksyy jo ennen kilpailutusta rekisteriinsä yrityksiä, joiden toimintatavat se on tarkastanut. Tällä hetkellä urakoitsijat ovat kaikki eurooppalaisia yrityksiä ja tarjouspyynnöt lähetetään vain niille yrityksille, jotka ovat rekisterissä.

Yhteistyön aikana Fingrid tekee kaikille urakoitsijoilleen Suomessa työmaa-auditointeja, joissa tarkastellaan muun muassa työmaaolosuhteita, työturvallisuutta ja työaikamenettelyjä.

Suomen ilmasto tekee työstä haastavaa, koska talvella on kylmää ja pimeää.

”Monelle ulkomaalaiselle yritykselle tulee yllätyksenä, että voimajohdon rakentaminen tapahtuu parhaiten talvella soisen maaperämme vuoksi. Kesällä maa on monin paikoin liian pehmeää raskaille ajoneuvoille”, Laine sanoo.

Laite- ja materiaalitoimittajat auditoidaan aina

Urakoitsijoiden lisäksi projekteissa tarvitaan materiaaleja, kuten pylväitä ja komponentteja, johtimia sekä muuntajia, ja niitä toimitetaan eri puolilta maailmaa.

Urakoitsijat tekevät itse valtaosan hankinnoista. Fingrid varmistaa, että kyseiset yritykset ovat tekniseltä suorituskyvyltään päteviä ja ovat läpäisseet myös sosiaalisen auditoinnin.

Fingrid tilaa esimerkiksi sähköasemien suuret järjestelmämuuntajat ja voimajohtojen johtimet. Yhtiön suoraa tavaranhankintaa säätelee EU:n kilpailulainsäädäntö.

Teknisen auditoinnin Fingrid tekee itse, mutta sosiaalisesta auditoinnista huolehtii kolmas osapuoli paikallisten auditoijien avulla. He tuntevat paikallisen lainsäädännön, kielen ja olosuhteet. Jokaisesta yrityksestä selvitetään muun muassa työolot, työaika, palkat, johtamisjärjestelmä ja yhdistymisvapaus.

”Käytämme usein samoja urakoitsijoita ja tavarantoimittajia, kun olemme olleet tyytyväisiä heidän työhönsä”, Laine kertoo.

Kokemuksia Suomesta

Fingrid kysyi kolmelta eurooppalaiselta urakoitsijalta työskentelystä Suomessa.
  1. Missä Fingridin projekteissa olette olleet mukana?
  2. Millaisia haasteita Suomen ilmasto ja luonto ovat aiheut­taneet näissä hankkeissa?
  3. Miten yhteistyö Fingridin kanssa on sujunut?
Ajdin Skejic, projektipäällikkö, Tecnolines, Italia:

1. Tecnolines on työsken­nellyt kahdessa projektissa Pohjois­-Suomessa: Vuonna 2022 400 kV:n Aurora Line, osa A, 73 km ja 6,5 km muutostöitä. Vuonna 2023, 110 kV:n muutos­töitä Isohaarassa.
2. Olosuhteet ovat usein olleet erit­täin vaikeat pylväissä kiipeämiseen ja työskentelyyn 30 metriä maan­pinnan yläpuolella, missä tuuli saa sään tuntumaan vielä kylmemmäl­tä. Työskentely pakkasessa vaikuttaa työmaalla etenemiseen. Fingrid edel­lyttää työntekijöiltä perusteellista koulutusta ja sääolosuhteisiin tutus­tumista ennen työn alkamista.
3. Yhteistyömme Fingridin kanssa on sujunut erinomaisesti. He ovat aina olleet käytettävissä ja vastanneet kysymyksiim­me. Kerran kuussa pidetyt työmaakokouk­set ovat olleet erittäin hyviä projektien kannalta, ja niissä on ratkaistu avoimia asioita. Olemme olleet positiivisesti yllät­tyneitä siitä, kuinka nopeasti olemme pys­tyneet ratkomaan käytännön kysymyksiä,kuten maanomistajiin liittyviä asioita.

Daniele Bertussi, sopimushallinnan johtaja, Tamini Trasformatori, Italia:

1. Vuonna 2023 Tamini on ollut mukana MUU6-­ ja MUU8-­projekteissa, joissa toimite­taan omakäyttösyötöllä varustettuja muuntajia seitsemälle Fingridin sähköasemalle.
2. Käynnissä olevissa projekteissa olemme alusta alkaen ottaneet huomioon Suomen ilmaston, koska se vaikuttaa toimittamiemme muuntajien suunnitteluun. Kuljetus­- ja asennusvaiheessa talvisää aiheutti haasteita, mutta selvisimme niistä hyvin pitkän kenttätyökokemuksemme ansiosta.
3. Taminin ja Fingridin yhteistyö on ollut erittäin avointa, reilua, hedelmällistä ja molempien osa­puolten arvostamaa. Toimitamme lähitulevai­suudessa Fingridille synteettisellä esterillä täytettyjä 400 MVA:n ja 400 kV:n muuntajia.

Francisco Javier Ortega Quesada, työmaajohtaja, Elecnor, Espanja:

1. Elecnor on työskennellyt Fingridin kanssa kahdessa eri projektissa: Vuonna 2021 ja 2022 400 kV:n voimajohto Petäjävesi–Pyhänselkä, eli Metsälinja. Vuonna 2023 Tuovilan sähköasema, toinen 400/110 kV:n muutos, projekti on kesken.
2. Pääosin perustustyöt ovat olleet haaste molem­missa hankkeissa. Kova, jäätynyt maa vaikeuttaa työtä huomattavasti. Edistyminen on hidastunut, sillä olemme tarvinneet koneita esimerkiksi maan lämmittämiseen ja jäätyneen maan hakkaamiseen. Lisäksi työntekijöiden suorituskyky on heiken­tynyt huomattavasti lämpötilan, lumen ja jäisten olosuhteiden vuoksi.
3. Minulla on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Fingridin kanssa heidän projekteissaan. Heillä on kokeneita asiantuntijoita, jotka helpottavat työtä työmaalla.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *