Search
Close this search box.

lainsäädäntö

Kantaverkko

Olkiluoto 3 kantaverkkoon erityisjärjestelyin

Fingrid ja Teollisuuden Voima ovat aloittaneet valmistelut Olkiluoto 3:n liittämisestä kantaverkkoon. Liittäminen vaatii erityisjärjestelyitä, koska OL3 on valmistuessaan merkittävästi suurempi kuin aiemmat sähköntuotantoyksiköt.

Kantaverkko

Aina valmiina – varavoima

Milloin käytetään varavoimaa, milloin tehoreserviä? Kuinka usein niitä tarvitaan? Onko varavoimaa aina saatavilla riittävästi? Mihin tarkoitukseen tehdään tehotasapainoennuste?

Kantaverkko

Kantaverkko kestää useimmat sääilmiöt

Myrskytuulet, salamat, tykkylumi, kuura ja jäätävä sade uhkaavat voimalinjoja, mutta Fingrid on valmistautunut hyvin sään aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.

Kantaverkko

Kulutuksen liittämisen verkkosääntö DCC julkaistu

Kulutuksen verkkoon liittämistä koskeva verkkosääntö (DCC, Demand Connection Code) on julkaistu. Komission verkkosääntöä koskeva asetus (EU) 2016/1388 tuli voimaan 7.9.2016. Fingrid on käynnistänyt verkkosäännön implementoinnin ja esittelee siihen liittyvän toimeenpanosuunnitelman marraskuussa 2016.

Ympäristö

Voimajohtojen alla Euroopassa on kosteikkoja ja hedelmätarhoja

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja monipuolinen virkistyskäyttö mahdollistavat voimajohtojen alla olevien maa-alueiden monipuolisen hyödyntämisen. Sen sijaan, että korostetaan, mitä siellä ei saa tai voi tehdä, painotetaan erilaisia sallittuja käyttötapoja. Eurooppalaisissa kantaverkkoyhtiöissä hyödynnetään monipuolisesti voimajohtoaukeita eri tarkoituksiin. Fingrid on mukana tässä työssä.