Search
Close this search box.

Olkiluoto 3 kantaverkkoon erityisjärjestelyin

Jaa
Fingrid ja Teollisuuden Voima ovat aloittaneet valmistelut Olkiluoto 3:n liittämisestä kantaverkkoon. Liittäminen vaatii erityisjärjestelyitä, koska OL3 on valmistuessaan merkittävästi suurempi kuin aiemmat sähköntuotantoyksiköt.

Eurajoella sijaitsevan Olkiluoto 3:n nettosähköteho on 1 600 megawattia. Suomen sähköjärjestelmä kestää enintään 1 300 megawatin suuruisen tuotantolaitoksen vikaantumisen. Jo ydinvoimalaa suunniteltaessa Fingrid ja TVO sopivat alustavasti järjestelmäsuojasta, jolla laitosyksikkö voidaan liittää sähköjärjestelmään. Teknisesti järjestely tarkoittaa sitä, että mikäli OL3 irtoaisi verkosta, teollisuuskulutusta rajoitettaisiin lähes reaaliaikaisesti siten, että sähköjärjestelmän kannalta häiriö pysyy sallitun 1 300 megawatin rajoissa.

Fingrid ja TVO ovat nyt sopineet Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan käytännön toteuttamisesta. Viranomaiset ovat lisäksi varmistaneet, ettei järjestelmäsuojan toteuttamisella ole vaikutusta Fingridin järjestelmävastuun hoitamiseen. Seuraavaksi toteutetaan suojaan tulevan teollisuuskulutuksen avoin kilpailutus.

Järjestelmäsuojan lisäksi OL3:n kantaverkkoon liittämiseksi pienennetään sähköntuontikapasiteettia Ruotsista pohjoisilla vaihtosähköyhteyksillä 300 megawattia sekä kasvattamalla Fingridin nopean häiriöreservin määrää.

Fingridin tulee sähkömarkkinalain mukaisena järjestelmävastaavana huolehtia sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja kansallisen käyttövarmuuden ylläpitämisestä. Järjestelmäsuojan toimintavarmuus ja sen kuormien riittävyys ovat sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitämisen edellytys.

Laitostoimittajan uuden aikataulun mukaan Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa ensi vuoden lopulla.