Työturvallisuus kohentuu keskustelemalla

Jaa
Keskustelut työstä ja sen kehittämisestä käsittelevät yhä useammin myös työturvallisuutta. Fingridin vuoden 2022 turvallisuusteeman mukaisesti työturvallisuus tehdään yhdessä ja yksin.

Fingrid rakentaa keskustelevaa työturvallisuuskulttuuria Kristallinkirkas raja -periaatteen mukaisesti.

”Vuonna 2019 käyttöön otettu periaate kir­kastaa tilaajan ja toimittajien työturvallisuus­vastuita. Lainsäädännön asettamat vastuut ovat tällöin tilaajalle ja toimittajalle selvät ja kaikki hoitavat velvoitteensa ilman yli-­ tai ali­kurottamista toisen vastuualueelle”, taustoittaa Fingridin työturvallisuuden erikoisasiantuntija Karri Koskinen.

Koskisen mukaan työturvallisuus vaatii sekä tilaajan ja toimittajan saumatonta yh­teistyötä että työntekijöiden oikeita valintoja. Työturvallisuus siis tehdään yhdessä ja yksin.

”Työturvallisuus edellyttää sitoutumista ja avoimuutta. Se kuuluu kaikkien työmaan suunnittelua ja toteuttamista koskevien kes­kusteluiden ytimeen.”

Kiire ei oikeuta oikaisemaan

Rakentamisen kiivas tahti voi lisätä työturvalli­suusriskejä Fingridin työmailla.

”Kiire tai kiireen tuntu ei kuitenkaan oikeuta oikaisemaan. Työturvallisuuspohdin­noille sekä turvallisten työtapojen etsimiselle ja toteuttamiselle pitää löytyä aikaa”, Koskinen muistuttaa.

Keskeisistä haasteista Fingrid keskustelee palvelutoimittajiensa kanssa muun muassa toimittajien työturvallisuusryhmässä. Onhan palvelutoimittajilla isoin merkitys työturvalli­suuden toteutumisen varmistamisessa.

Työturvallisuuden kannalta työmailla tärkeään asemaan nousevat niin Fingridin turvallisuuskoordinaattorit kuin toimittajien työmaapäälliköt, suunnittelijat, turvallisuus­valvojat ja työntekijät.

Turvavartit ajankohtaisista aiheista

Keskustelevaa työturvallisuuskulttuuria Fingridin työmailla toteuttavat osaltaan tur­vavartit, joita tänä vuonna aiotaan järjestää vähintään 800. Turvavarteissa työturvallisuustieto kulkee esihenkilöiltä työntekijöille ja päinvastoin.

VEO Oy:n asennusvalvoja Juha­-Pekka Kumpula on viikoittain vetänyt turvavart­teja Fingridin Pysäysperän muuntoaseman rakennustyömaalla. Muun muassa tämän takia Fingrid palkitsi hänet keväällä 2022 järjestetyssä Kantaverkkopäivässä työturvallisuuspalkin­nollaan.

”Pidän turvavartteja ajankohtaisista aiheis­ta, kuten nosto-­ tai purkutöistä. Kohteeseen palaavat työporukatkin tarvitsevat päivitystä tietoihinsa.”

Kumpula on urallaan edennyt voimalaitos­työntekijästä asennusvalvojaksi. Käytännön kokemus auttaa huomaamaan mahdollisia riskejä ja lisää pontta puheille.

”Jokaisen pitää päästä terveenä kotiin ja tul­la takaisin työmaalle hyvillä mielin. Muistutan
myös toistuvasti, että tekemisen turvallisuus ja laatu kulkevat käsi kädessä.”

”Jokaisen pitää päästä terveenä kotiin ja tulla takaisin työmaalle hyvillä mielin”, muistuttaa asennusvalvoja Juha-Pekka Kumpula VEO Oy:stä.

Aloituskokouksista oikeille raiteille

Työturvallisuuden edistämiseksi Kumpula kes­kittyy nyt aloituskokouksiin.

”Tärkeintä on asioiden läpikäyminen yh­dessä: Kuinka kokonaisuus saadaan toteutet­tua aikataulun mukaisesti, mitä kukin tekee ja missä vaiheessa sekä mitä riskejä työvaiheet sisältävät?”

Kun homma lähtee alusta alkaen oikeille raiteille, koko ketju sitoutuu työturvallisuus­tavoitteisiin. Rakennushankkeen edetessä Kumpula rohkaisee kaikkia kertomaan työtur­vallisuushavainnoistaan.

”Monesti työntekijät tietävät parhaiten, kuinka esimerkiksi ergonomiaa saataisiin parannettua.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *