Search
Close this search box.

Työturvallisuus kohentuu keskustelemalla

Jaa
Keskustelut työstä ja sen kehittämisestä käsittelevät yhä useammin myös työturvallisuutta. Fingridin vuoden 2022 turvallisuusteeman mukaisesti työturvallisuus tehdään yhdessä ja yksin.

Fingrid rakentaa keskustelevaa työturvallisuuskulttuuria Kristallinkirkas raja -periaatteen mukaisesti.

”Vuonna 2019 käyttöön otettu periaate kir­kastaa tilaajan ja toimittajien työturvallisuus­vastuita. Lainsäädännön asettamat vastuut ovat tällöin tilaajalle ja toimittajalle selvät ja kaikki hoitavat velvoitteensa ilman yli-­ tai ali­kurottamista toisen vastuualueelle”, taustoittaa Fingridin työturvallisuuden erikoisasiantuntija Karri Koskinen.

Koskisen mukaan työturvallisuus vaatii sekä tilaajan ja toimittajan saumatonta yh­teistyötä että työntekijöiden oikeita valintoja. Työturvallisuus siis tehdään yhdessä ja yksin.

”Työturvallisuus edellyttää sitoutumista ja avoimuutta. Se kuuluu kaikkien työmaan suunnittelua ja toteuttamista koskevien kes­kusteluiden ytimeen.”

Kiire ei oikeuta oikaisemaan

Rakentamisen kiivas tahti voi lisätä työturvalli­suusriskejä Fingridin työmailla.

”Kiire tai kiireen tuntu ei kuitenkaan oikeuta oikaisemaan. Työturvallisuuspohdin­noille sekä turvallisten työtapojen etsimiselle ja toteuttamiselle pitää löytyä aikaa”, Koskinen muistuttaa.

Keskeisistä haasteista Fingrid keskustelee palvelutoimittajiensa kanssa muun muassa toimittajien työturvallisuusryhmässä. Onhan palvelutoimittajilla isoin merkitys työturvalli­suuden toteutumisen varmistamisessa.

Työturvallisuuden kannalta työmailla tärkeään asemaan nousevat niin Fingridin turvallisuuskoordinaattorit kuin toimittajien työmaapäälliköt, suunnittelijat, turvallisuus­valvojat ja työntekijät.

Turvavartit ajankohtaisista aiheista

Keskustelevaa työturvallisuuskulttuuria Fingridin työmailla toteuttavat osaltaan tur­vavartit, joita tänä vuonna aiotaan järjestää vähintään 800. Turvavarteissa työturvallisuustieto kulkee esihenkilöiltä työntekijöille ja päinvastoin.

VEO Oy:n asennusvalvoja Juha­-Pekka Kumpula on viikoittain vetänyt turvavart­teja Fingridin Pysäysperän muuntoaseman rakennustyömaalla. Muun muassa tämän takia Fingrid palkitsi hänet keväällä 2022 järjestetyssä Kantaverkkopäivässä työturvallisuuspalkin­nollaan.

”Pidän turvavartteja ajankohtaisista aiheis­ta, kuten nosto-­ tai purkutöistä. Kohteeseen palaavat työporukatkin tarvitsevat päivitystä tietoihinsa.”

Kumpula on urallaan edennyt voimalaitos­työntekijästä asennusvalvojaksi. Käytännön kokemus auttaa huomaamaan mahdollisia riskejä ja lisää pontta puheille.

”Jokaisen pitää päästä terveenä kotiin ja tul­la takaisin työmaalle hyvillä mielin. Muistutan
myös toistuvasti, että tekemisen turvallisuus ja laatu kulkevat käsi kädessä.”

”Jokaisen pitää päästä terveenä kotiin ja tulla takaisin työmaalle hyvillä mielin”, muistuttaa asennusvalvoja Juha-Pekka Kumpula VEO Oy:stä.

Aloituskokouksista oikeille raiteille

Työturvallisuuden edistämiseksi Kumpula kes­kittyy nyt aloituskokouksiin.

”Tärkeintä on asioiden läpikäyminen yh­dessä: Kuinka kokonaisuus saadaan toteutet­tua aikataulun mukaisesti, mitä kukin tekee ja missä vaiheessa sekä mitä riskejä työvaiheet sisältävät?”

Kun homma lähtee alusta alkaen oikeille raiteille, koko ketju sitoutuu työturvallisuus­tavoitteisiin. Rakennushankkeen edetessä Kumpula rohkaisee kaikkia kertomaan työtur­vallisuushavainnoistaan.

”Monesti työntekijät tietävät parhaiten, kuinka esimerkiksi ergonomiaa saataisiin parannettua.”

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *