Helmikuussa testikäyttöön avattu Fingrid avoin data -palvelu tarjoaa käyttäjille avointa dataa sähkömarkkinoista ja voimajärjestelmästä. Palvelua on kehitetty asiakaslähtöisesti.

– Asiakkaiden kiinnostus avoimeen dataan on lisääntynyt valtavasti. Fingridin näkökulmasta uuden palvelun tavoitteena on myös edistää markkinoiden toimintaa ja tehokkuutta. Hyvin toimivat markkinat edellyttävät, että toimijoilla on käytössään oikeaa ja ajantasaista tietoa helposti hyödennettävässä muodossa, Fingridin digitaalisten palveluiden ICT-päällikkö Antti Aarnio sanoo.

Verkkopalvelussa Fingridin tuottamia tietoaineistoja voi ladata maksutta ja avoimin käyttöehdoin koneluettavassa muodossa. Julkaistu data on kaikkien vapaasti käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti.

– Saatavilla olevaa tietoa voi hyödyntää rajattomasti. Uskon, että voimme parhaiten vastata murrosta elävän energiamarkkinan uusiin haasteisiin tarjoamalla ajantasaista tietoamme hyötykäyttöön ulkopuolisille toimijoille, Aarnio sanoo.

Tieto vaatii visualisointia

Aarnion mukaan avoimeen dataan perustuvien uusien palvelujen kehittämisessä tiedon visualisointi on keskeistä.

– Kantaverkko, tuontijärjestelmät ja kilowatit ovat teknisiä asioita, joita kuluttajien on vaikea hahmottaa. Palvelujen kehittämisessä kuluttajan tulisi kuitenkin olla keskiössä. Toivon, että kumppanimme innostuvat luomaan avoimesta datastamme helppotajuisia ja konkreettisia visualisointeja siitä, mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu, Aarnio sanoo.

Fingrid on tehnyt opiskelijayhteistyötä Demola Helsingin kanssa ja etsinyt uusia mahdollisuuksia energiadatan visualisointiin. Aarnion mukaan kokemus oli positiivinen.

– Tällaiset yhteistyöprojektit, samoin kuin kilpailut tai hackathonit, ovat inspiroivia tapoja lähteä luomaan uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja, Aarnio arvioi.