Search
Close this search box.

Avoin data kohtaa asiakkaan

Jaa
Fingrid avaa ensimmäisenä eurooppalaisena kantaverkkoyhtiönä reaaliaikaisia tietovarastojaan yhteistyökumppaneilleen. Fingridin keräämää avointa dataa hyödyntämällä voidaan tarjota yrityksille, kuluttajille ja sähkömarkkinoiden toimijoille uusia palveluita ja samalla taloudellista etua, kun yhä tarkemmin päästään seuraamaan muun muassa energian kulutusta.

Helmikuussa testikäyttöön avattu Fingrid avoin data -palvelu tarjoaa käyttäjille avointa dataa sähkömarkkinoista ja voimajärjestelmästä. Palvelua on kehitetty asiakaslähtöisesti.

– Asiakkaiden kiinnostus avoimeen dataan on lisääntynyt valtavasti. Fingridin näkökulmasta uuden palvelun tavoitteena on myös edistää markkinoiden toimintaa ja tehokkuutta. Hyvin toimivat markkinat edellyttävät, että toimijoilla on käytössään oikeaa ja ajantasaista tietoa helposti hyödennettävässä muodossa, Fingridin digitaalisten palveluiden ICT-päällikkö Antti Aarnio sanoo.

Verkkopalvelussa Fingridin tuottamia tietoaineistoja voi ladata maksutta ja avoimin käyttöehdoin koneluettavassa muodossa. Julkaistu data on kaikkien vapaasti käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti.

– Saatavilla olevaa tietoa voi hyödyntää rajattomasti. Uskon, että voimme parhaiten vastata murrosta elävän energiamarkkinan uusiin haasteisiin tarjoamalla ajantasaista tietoamme hyötykäyttöön ulkopuolisille toimijoille, Aarnio sanoo.

Tieto vaatii visualisointia

Aarnion mukaan avoimeen dataan perustuvien uusien palvelujen kehittämisessä tiedon visualisointi on keskeistä.

– Kantaverkko, tuontijärjestelmät ja kilowatit ovat teknisiä asioita, joita kuluttajien on vaikea hahmottaa. Palvelujen kehittämisessä kuluttajan tulisi kuitenkin olla keskiössä. Toivon, että kumppanimme innostuvat luomaan avoimesta datastamme helppotajuisia ja konkreettisia visualisointeja siitä, mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu, Aarnio sanoo.

Fingrid on tehnyt opiskelijayhteistyötä Demola Helsingin kanssa ja etsinyt uusia mahdollisuuksia energiadatan visualisointiin. Aarnion mukaan kokemus oli positiivinen.

– Tällaiset yhteistyöprojektit, samoin kuin kilpailut tai hackathonit, ovat inspiroivia tapoja lähteä luomaan uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja, Aarnio arvioi.

Näin avoin data muuntuu palveluiksi

Fingrid avoin data -palvelu

tarjoaa käyttäjille avointa dataa sähkömarkkinoista ja voimajärjestelmästä. Verkkopalvelussa voi tutustua Fingridin tuottamiin tietoaineistoihin ja ladata niitä maksutta ja avoimin käyttöehdoin koneluettavassa muodossa. Julkaistu data on kaikkien vapaasti käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti. Palvelu on toteutettu yhteistyössä ohjelmistotalo Gofore Oy:n kanssa.

Sun Energia

Palvelun avulla kuluttaja voi arvioida oman rakennuk-sensa aurinkoenergiatiedot. Palveluun on rekisteröity yli neljän miljoonan suomalaisen katon aurinkoenergia-tiedot Hangosta Rovaniemelle. Useista eri avoimen datan lähteistä rakennetun palvelun on tuottanut clean-tech-alan startup-yritys Sun Energia.

energiavalinta.fi

Palvelu auttaa pienentämään energialaskua ja vähentämään ympäristövaikutuksia. Se arvioi rakennusten uusiutuvan energian tuotantopotentiaalit, laskee eri energiaratkaisujen säästöpotentiaalit ja ohjaa tarjouspyynnöt paikallisille toimijoille. Palvelu on tarjolla tällä hetkellä Lahden ja Lappeenrannan kaupungin alueilla sijaitseville rakennuksille.