Search
Close this search box.

Datahub on valmis testikäyttöön

Jaa
Datahubin kehitys on jo niin pitkällä, että tänä syksynä palvelu on avattu koko toimialalle testikäyttöön. Testausvaiheessa tarkistetaan tietojen laatua ja 
markkinaosapuolet testaavat erilaisia toimintoja vaiheittain.

Datahubin kehitystyössä saavutettiin merkittävä vaihe, kun osapuolten sertifiointiin tarvittavat toiminnallisuudet valmistuivat elokuussa. Sertifiointi-prosessina toimii Testaus- ja sertifiointipalvelu TEPA. Se on sovellus, jonka avulla eri osapuolet voivat testata järjestelmiensä yhteensopivuutta datahubin kanssa. Tänä syksynä palvelu on avautunut koko toimialalle käyttöönotettavaksi.

− Palvelun avulla pyrimme testaamaan mahdollisimman aitoja tilanteita, joissa markkinaosapuolet vaihtavat tietoja, kuten valmiissa datahubissa tullaan tekemään, kertoo erikoisasiantuntija Fredrik Södö Fingridistä.

Sertifiointi on valmis, kun toimija on suorittanut palvelussa kaikki erilaiset käyttötapaukset onnistuneesti. Testaamiselle ei ole asetettu rajoja, joten samaa toimintoa voi testata moneen kertaan. TEPA tulee olemaan myös valmiissa datahubissa mukana, ja sitä tarvitaan erityisesti uusien prosessien käyttöönotossa.

TEPA:n ohella kehitysvaiheessa on käytössä Tietokonversiopalvelu TITTA. Palveluun syötetään tiedostoina tietoja, jotka TITTA tarkistaa ja ilmoittaa tarvittaessa virheistä. Virheraporttien avulla käyttäjä voi tehdä tarvittavat korjaukset tietoihin.

TITTA on jo koko toimialan käytössä ja sen avulla datahubin käyttöönoton yhteydessä
ladattavat liiketoimintatiedot tarkistetaan kattavasti jo ennen datahubin tuotannollista käyttöönottoa. Tietokonversiopalvelun tehtävänä on varmistaa datahubin laadukas alkulataus, jonka jälkeen palvelua ei enää tarvita.

Pilottiryhmä on testannut erilaisia käyttötapauksia

Datahubin pilottiryhmässä TEPA-palvelua ovat käyttäneet Fortum, Caruna ja Nivos-energian myynti-ja verkkoyhtiöt. Palvelu avattiin koko toimialan testikäyttöön kesäkuussa, ja siitä lähtien suurin osa järjestelmätoimittajista on käyttänyt palvelua ahkerasti.

Fortumin yhteyshenkilönä datahubin kehitystyössä on toiminut informaationhallinnan asiantuntija Laura Koskikallio.

− Pilottiryhmässä olemme voineet tuoda kehitystyöhön omia näkemyksiämme ja kokemuksiamme. Päätehtävämme on ollut arvottaa ja priorisoida sertifioinnin käyttötapauksia, kuten uuden sopimuksen tekemistä, sopimuksen päättämistä, asiakastietojen päivityksiä ja kytkentä- ja katkaisuprosesseja, sekä testata näitä ennen testaus- ja sertifiointipalvelun avaamista alalle.

Koskikallion mielestä testaus- ja sertifiointipalvelun käyttöönotto on sujunut hyvin.

− Pieniä teknisiä ongelmia on ollut, mutta niitä on korjattu nopealla aikataululla. Joitain käyttötapauksia jouduttiin hiomaan, kun ne eivät toimineet omassa järjestelmässämme samalla tavalla. Myös oma järjestelmämme kehittyy samanaikaisesti uusiin käytäntöihin sopivaksi.

Testaus ja sertifiointipalvelu käyttäjien apuna

− TEPA:n tavoitteena on auttaa markkinaosapuolia toimimaan datahubissa ja tuottamaan sinne oikeanlaista tietoa automaattisesti, selittää Fredrik Södö.

TEPA:ssa on määritelty erilaisia käyttötapauksia markkinoilla toimiville eri rooleille. Sähkönmyyjille on omat käyttötapauksensa ja verkkoyhtiöille sekä mittaustiedosta vastaavalle omansa. Palvelu sisältää vastapuolisimulaattorin, joka hoitaa vastapuolen tehtäviä erilaisissa käyttötapauksissa.

Tyypillinen käyttötapaus esimerkiksi sähkönmyyjälle on myyntisopimuksen ilmoitus muutto-
tilanteessa. Palvelu luo datahubiin käyttöpaikan, välittää sopimuksessa käytettävät asiakastiedot käyttäjälle ja lopuksi tarkistaa, että sopimus syntyi oikein. Datahubista tiedot siirtyvät edelleen verkkoyhtiölle ja TEPA:n vastapuolisimulaattori vahvistaa sopimuksen.

− Tärkeänä ohjenuorana kehitystyössä on ollut käyttöönoton helppous. Halusimme rakentaa selaimessa toimivat selkeät palvelut, joita toimijat voivat käyttää itsenäisesti, ilman Fingridin apua, kertoo Södö.

Mikä on datahub? Lue lisää Fingridin sivuilta.

Datahub

Suomessa on kaikkiaan 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta on paljon tietoa sekä jakeluverkkoyhtiön että sähkönmyyjien järjestelmissä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot. Tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä – datahub. Datahubin on määrä olla valmis vuonna 2022.

Datahub-valmiuden sertifioinnin aikataulu

Käyttötapaukset on luokiteltu neljään luokkaan, joista ensimmäinen luokka on kaikkein olennaisin toimijan liiketoiminnassa.

Lokakuusta 2020 lähtien kaikilla osapuolilla on ollut valmius aloittaa Testaus- ja sertifiointipalvelun käyttö

  • 1.12.2020 kaikki osapuolet ovat testanneet ensimmäisen luokan käyttötapaukset
  • 1.2.2021 kaikki osapuolet ovat testanneet toisen luokan käyttötapaukset
  • 7.4.2021 kaikki osapuolet ovat testanneet kolmannen luokan käyttötapaukset
  • 7.5.2021 kaikki osapuolet ovat testanneet neljännen luokan käyttötapaukset ja sertifioinnin tulee olla valmis

Kommentit

Yksi vastaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *