Search
Close this search box.

Datahubin käyttöönotto etenee hyvää vauhtia

Jaa
Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli Fingridin datahubin käyttöönotto etenee. Kesäkuussa käynnistyi koko sähkömarkkinan kattava datahubin tuotannollinen koekäyttöharjoitus, jossa testattiin ja varmistettiin järjestelmän toimivuutta. Harjoituksen havainnot ja käyttäjäkokemukset auttavat parantamaan järjestelmää entisestään.

TUKO1-harjoitukseksi nimetyssä tuotannollisessa koekäyttöharjoituksessa testattiin muun muassa, miten käyttäjien kirjautuminen datahub-käyttöliittymään onnistuu käytännössä sekä miten perus- ja mittaustietojen lisääminen ja tietokoneversio datahubiin toteutuu.

Datahubin järjestelmän testauksesta vastaava testauspäällikkö Saku Palanne Fingridistä toteaa, että datahubia on testattu vaiheittain koko projektin ajan. Toiminnallisuuksien osalta järjestelmä on jo valmis, mutta kesäkuussa toteutetun TUKO1:n tavoitteena on varmistaa ja testata datahubin tuotannollinen käyttö.

”Saimme harjoituksen aikana siihen osallistuneilta toimijoilta noin 600 tukipyyntöä Fingridin tukipyyntöjärjestelmään. Tämäkin osoittaa, että osallistuminen oli aktiivista ja harjoitus onnistui hyvin. Markkinaosapuolet tekivät paljon havaintoja ja löysivät ratkottavia ongelmakohtia sekä toivat esiin myös kehitysehdotuksia, miten järjestelmän käytettävyyttä on mahdollista edelleen parantaa”, Palanne sanoo.

Havainnoista ja kehitysehdotuksista otetaan opiksi

Havainnot liittyivät usein teknisiin tai toiminnallisiin virheisiin. Esimerkiksi jokin syötetty tieto ei välittynyt oikeassa muodossa oikeaan paikkaan tai järjestelmän toiminnallisuudessa ilmeni joitain muita korjattavia asioita. Iso osa tukipyynnöistä oli kuitenkin erityyppisiä kysymyksiä ja tukipyyntöjä, jotka liittyvät osapuolen omaan toimintaan.

”Kesäkuun harjoituksen pohjalta tehdään yhteenveto, ratkotaan esiin tulleita ongelmia ja kehitysehdotuksia, jotta loppukesällä käynnistyvässä toisessa TUKO2-harjoituksessa nämä ­asiat on saatu korjattua ja toteutuksessa päästään eteenpäin”, ProjectTOPin konsultti Jyrki Autio sanoo.

Datahubin kehitystyössä hyödynnetään ProjectTOPin kotimaista tietojärjestelmäprojektien testaukseen ja projektinhallintaan suunniteltua ohjelmistoa. Aution tehtävänä on Fingridin datahubin TUKO-harjoituksissa hallinnoida ja koordi­noida, että mukana olevat 171 sähkö­yhtiötä ovat selvillä, miten harjoituksen eri vaiheessa toimitaan ja millaista osaamista harjoitukseen sertifioiduilta kumppaneilta edellytetään.

”Tässä tehdään yhdessä toimialan suurta muutosmatkaa, jossa tietoja avoimesti jakamalla ja vaihtamalla päästään kohti haluttua ­tavoitetta. TUKO1 on herätellyt käytännössä toimialaa havahtumaan sen äärelle, miten merkittävästä uudistuksesta on kysymys. Tiedonjano ja koulutuksen tarve on valtava. Siitä viestivät harjoituksen yhteydessä järjestetyt viikoittaiset infotilaisuudet verkossa, joihin on osallistunut noin 300 henkilöä”, Autio sanoo.

”Reaaliaikainen keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä on iso muutos alalla ja vaikuttaa yritysten liiketoimintamalleihin ja henkilöiden toimenkuviin.” – Jyrki Autio

Datahub muokkaa yritysten liiketoimintamalleja

Fingrid datahub otetaan virallisesti käyttöön helmikuussa 2022, jolloin keskitetty mittaus-, asiakas- ja sähkön käyttöpaikkojen tietovarasto on noin sadan sähköä myyvän yhtiön ja yli 80 sähkönsiirrosta vastaavan jakeluverkkoyhtiön käytössä.

Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan parantaa myös kaikkien sähkönkäyttäjien saamaa palvelua. Sähkösopi­muksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä ­nopeammin eri toimijoiden saatavilla, mikä merkitsee myös loppukäyttäjille entistä nopeampaa ja sujuvampaa asiakaspalvelua.

Esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen tulee olemaan entistä helpompaa. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehit­tämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

”Siirtyminen reaaliaikaiseen keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään merkitsee isoa muutosta toimialalla ja tulee vaikuttamaan alalla toimivien yritysten liiketoimintamalleihin ja henkilöiden toimenkuviin”, Autio sanoo.

Automatisoitu, synkronisoitu tiedonvaihto ja datan hallinta mahdollistavat uusien innovaatioiden ja palveluiden kehittämisen.

”Datahub tulee olemaan uusi perusta ­yritysten oman liiketoiminnan kehittämiseen”, Saku Palanne sanoo. •

Reaaliaikainen vertailutieto olisi arvokas lisä

Vaasan Sähkön järjestelmäpäällikkö Topias Katajamäki uskoo, että datahubin käyttöönotto ensi vuonna vaikuttaa olennaisesti ­sähkömarkkinoilla toimivien yritysten liiketoiminnan kehittymisen.

”Kun tietojen siirto ja jakaminen automati­soituu, ihmisillä vapautuu enemmän aikaa vaativampaan ajatustyöhön ja luovempiin ratkaisuihin. On enemmän aikaa keskittyä innovaatioiden, uusien palveluiden ja liiketoimintamahdollisuuk­sien kehittämiseen”, Katajamäki sanoo.

TUKO1-harjoituksesta Katajamäelle jäi uuden osaamisen myötä positiivisia kokemuksia, joskin osallistuminen harjoitukseen datahub-käyttöliittymän kautta merkitsi myös lisää manuaalista työtä koko tiimille.

”Kakkosvaiheessa meillä on käytössä oma järjestelmä, jolloin prosessit saadaan automaatti­semmiksi ja tietojen etsiminen sekä kopioiminen järjestelmästä toiseen vähenee”, Katajamäki sanoo.

Hän kiittelee TUKO1-harjoituksessa Fingridin nopeaa reagointia esiin tulleisiin ongelmiin.

”Tukipyyntöihin vastattiin pian ja ratkaisut omin tai Fingridin resurssein ratkaistavissa oleviin pulmiin löytyivät myös nopeasti”, hän sanoo.

”Kun tietojen siirto ja jakaminen automatisoituu, vapautuu aikaa vaativampaan ajatustyöhön ja luovempiin ratkaisuihin.” –  Topias Katajamäki

Harjoituksen yhteydessä järjestetyt infotilaisuudet olivat myös hyviä ja antoivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja jakaa ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

TUKO2-harjoitukseen Katajamäki toivoisi kuitenkin, että Fingrid voisi tuoda esimerkiksi datahub-käyttöliittymälle infosivun, jossa ilmoitettaisiin tietyistä ongelmista tai mahdollisista ratkaistuista tiketeistä.

”Tämä vähentäisi mahdollisten ratkaisujen etsimistä eri sivustoilta”, hän sanoo.

Tämän lisäksi Katajamäki haluaa nostaa pöydälle toisen rakentavan kehitysehdotuksen.

”Olisi hienoa, jos harjoituksen aikana olisi mahdollista saada vertailutietoa, miten kukin osallistuja on suoriutunut Fingridin vaatimuksista. Yhtiökohtaiset raportit tai reaaliaikaiset mittarit auttaisivat arvioimaan, miten oma yritys on edistynyt tai oppinut asioita, ja miten olisi mahdollista parantaa omaa tekemistään. Tällainen tieto toisi ahaa-elämyksen ja kannustaisi kehittämään entisestään omaa osaamistaan”, Katajamäki sanoo. •

Tietosuoja tarkasti hallinnassa

Fingridin datahubin tuotannolliset koekäyttöharjoitukset ovat datahub-hankkeen ensimmäisiä harjoituksia, joissa synteettisen tiedon sijasta on käytetty aitoa tuotanto­dataa ja asiakastietoja. Tietosuojaan liittyvät riskit on minimoitu, jotta tiedot eivät joudu osapuolelle, jolla tietoon ei ole oikeutta. Harjoituksiin osallistuneiden on tullut suorittaa vaaditut sertifioinnit ennen osallistumista. TUKO1-harjoitus päättyi ennen juhannusta, jolloin järjestelmä suljettiin, eikä siihen enää pääse kirjautumaan. Näin ehkäistään tietojen perusteetonta käyttöä ja siirtymistä osapuolten välillä.

”Harjoituksen aikana tuli esiin muutama tietosuojaan liittyvä havainto, jotka käytiin heti läpi ja selvitettiin, miten todetut riskit korjataan”, Saku Palanne sanoo.

Tietovuotoja harjoituksen aikana ei havaittu. •

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *