Search
Close this search box.

Hyvällä yhteistyöllä datahub-projekti etenee. Varmasti.

Jaa
Datahub-projektissa on ollut työntäyteinen vuosi. Tietokonversiossa ja tiedon laadun parantamisessa olemme harpanneet loikan eteenpäin, kirjoittaa datahub-hankkeen projektipäällikkö Pasi Aho. JULKAISTU 31.10.2017

Vaikka eteen on tullut haasteita, datahub-projekti on edistynyt suunnitelmien mukaan. Tietokonversiopalvelu (tuttavallisemmin Titta: tietojen tehokas tarkastaminen) on avattu pilottiyrityksille lokakuussa. Pilottivaiheen aikana saamme ensimmäisen kosketuksen tietojen oikeellisuuteen sekä näemme, kuinka palvelu toimii käytännössä. Palvelun todellinen tulikoe on vasta edessäpäin, sillä sen avaamista koko toimialalle on suunniteltu keväälle 2018. Ennen konversioon pääsyä yritysten on osaltaan valmistauduttava uusiin käytäntöihin. Oletko valmis?

Datahub-tietojärjestelmän hankinta käynnistyi hankintailmoituksella lokakuussa 2016. Alustava tarjouspyyntö lähti matkaan helmikuussa 2017 ja alustavat tarjoukset saapuivat viime vappuna. Tällä hetkellä on menossa tarjoajien kanssa tiivis neuvotteluvaihe. Tavoitteena on saada hankinta päätökseen keväällä 2018. Olemme vakuuttuneet siitä, että saamme lopputuloksena hyvän toimittajan ja potentiaalisen kokonaisratkaisun.

Tarvittavat lainsäädäntömuutokset ovat koko projektin kannalta erittäin tärkeä asia. Odottelun jälkeen työ on tänä syksynä käynnistynyt ripeästi. Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten johdolla ja taustaryhmän tukemana voimme odottaa muutosluonnosta marraskuun aikana. Aikataulutavoitteena on saada Suomen hallituksen esitys tämän vuoden lopuksi. Lakimuutoksen myötä eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet konkretisoituvat.

Vielä tämän vuoden aikana julkaisemme käyttöönottosuunnitelmasta ensimmäisen version toimialalle kommentoitavaksi. Haastan toimijoita lukemaan sen ja samalla miettimään, millaisen oman datahub-suunnitelman oma yrityksesi tarvitsee.

Siirtyminen datahubiin vaatii toimintaa kaikilta

Datahubin projektipäällikkönä minua hieman huolestuttaa toimialan valmius siirtyä datahub-aikaan. Alalla on valmistauduttu muutokseen vaihtelevasti. Monessa yrityksessä on vielä paljon tehtävää jäljellä. Pitää saada asiakas- ja mittaustietojärjestelmät päivitettyä ”datahub-yhteensopivaksi” ja datahubiin tulevat tiedot oikeiksi. Nykyisin kysymme neljä kertaa vuodessa toimialan valmiutta erillisellä kyselyllä. Viimeisin kysely tehtiin lokakuun alussa. Saatu viesti on vahvasti kaksijakoinen; noin puolessa yrityksiä työt ovat varsin pitkällä, mutta osalla yrityksistä on se ensimmäinen merkittävä askel vielä kokonaan ottamatta. Tähän valmiuteen saamme lisätietoa, kun avaamme Titta-palvelun koko toimialle ensi keväänä. Nyt on aika toimia!

Datahubin tarkkaa käyttöönottoajankohtaa on tällä hetkellä vaikea määrittää. Monia aikatauluun vaikuttavia, tärkeitä asioita konkretisoituu vasta ensi kevään aikana. Esimerkiksi järjestelmän toteutusaika ratkeaa vasta toimittajan valinnan myötä. Näyttää kuitenkin siltä, että projektin alkaessa tavoitteeksi asetettua käyttöönottoa vuoden 2019 aikana ei ole mahdollista saavuttaa. Aikataulut tarkentuvat ensi kevään aikana. Paljon olemme saaneet jo aikaiseksi, vielä enemmän tekemistä riittää tulevillekin vuosille.

Työt etenevät monilla eri osa-alueilla niin toimialan yrityksissä kuin Fingridissäkin. Yhteistyö ja viestintä ovat tärkeitä onnistumisen osatekijöitä. Ensi vuonna hyödynnämme tehokkaasti esimerkiksi webinaareja. Niihin on helppo osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Kysymyksiä syntyy varmasti.

Fingridin datahub-tiimi on toimialan käytettävissä. Hyvällä yhteistyöllä saamme Suomeen hyvän ja toimivan datahubin esikuvaksi muulle maailmalle.

Pasi Aho

Kirjoittaja toimii datahub-hankkeessa projektipäällikkönä. Datahubin käyttöönoton myötä järjestelmään tallentuu tietoa Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Kun suomalainen kuluttaja vaihtaa vuonna 2020 sähkönmyyjää, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy datahubin kautta. Tällä hetkellä tiedot sijaitsevat hajautetusti eri yhtiöiden järjestelmissä.

Sanastoa:

Datahub – Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Tietokonversio – Tietokonversiolla tarkoitetaan liiketoimintaprosessien perustietojen ja mittaustietojen lataamista lähdejärjestelmistä uuteen datahub-järjestelmään ennen sen käyttöönottoa. Lähdejärjestelmiä ovat sähköverkkoyhtiöiden ja sähkön myyjien liiketoimintasovellukset, joissa ylläpidetään asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustietoja.

Tiedon laadun parantaminen: Lähdejärjestelmistä toimitettava tieto yhdenmukaistetaan datahubissa tarvittavaan muotoon. Lähdejärjestelmiä ovat sähkön myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden omat tietojärjestelmät. Tietokonversiotyöllä on kaksi päätavoitetta:

  • Lähdejärjestelmistä toimitettavan tiedon yhdenmukaistaminen
  • Datahub-järjestelmän alkulatauksen toteuttaminen.

Titta – ”Tietojen Tehokas Tarkastaja” eli Tietokonversiopalvelu

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *