Search
Close this search box.

Turvallisuus on joukkuepeliä

Jaa
Fingridin vuoden 2022 turvallisuusteema on Turvallisuus tehdään yhdessä ja yksin.

Vuosi 2022 on merkittävä välietappi kantaverkon kehittämisessä. Tänä vuonna valmistuu ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön niin Metsälinja kuin Oulujoen ja Pohjois-Karjalan hankekokonaisuudet – yhteensä yli 20 osaprojektin ja miljoonan työtunnin tulos.

Hankkeiden käyttöönotoissa kiteytyy vuosien työ, joka alkaa hankkeiden esisuunnittelusta, ympäristöselvityksistä sekä luvituksesta ja päättyy tarkemman teknisen suunnittelun kautta rakentamiseen.

Taukoa ei kuitenkaan tule, sillä suuri määrä uusia hankkeita – tällä hetkellä erityisesti sähköasemaprojekteja – haastaa kantaverkon rakentajia. Fingridin vuoteen 2030 ulottuvan investointisuunnitelman suuret linjat vahvistavat merkittävästi pohjoinen–etelä-suuntaista siirtokapasiteettia.

Suunnitelman yksityiskohdat täsmentyvät ja täydentyvät melkeinpä kuukausittain. Osaaville tekijöille riittää työtä nyt ja tulevina vuosina.

Fingridin työturvallisuustyössä on pitkä laadullinen jatkumo: yhtiön alkuvuosien tapaturma- ja määräyspohjaisesta reagoinnista on edetty ennakoivan, proaktiivisen työturvallisuuskulttuurin suuntaan. Tapaturmista ja niiden syistä edelleen opitaan ja opitusta viestitään, mutta pääpaino on ennakoivissa toimenpiteissä.

Projektien arjessa tämä ilmenee turvavartteina, aktiivisena havainnointina, systemaattisena työn suunnitteluna ja kohdekohtaisessa riskinarvioinnissa ennen töiden aloittamista. Parhaimmillaan työntekijät osallistetaan työturvallisuuden omaehtoiseen varmistamiseen, ja tämä osaaminen sekä aktiivisuus tunnistetaan keskeiseksi osaksi kantaverkkoammattilaisen työnkuvaa.

Fingridin vuoden 2022 turvallisuusteema on Turvallisuus tehdään yhdessä ja yksin. Se kertoo tasapainoisesta joukkuepelistä, jossa meillä jokaisella on aktiivinen roolimme.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *