Search
Close this search box.

Metsälinja

Kantaverkko

Metsälinja valmistui

Pohjois- ja Etelä-Suomen väliset siirtoyhteydet vahvistuivat syyskuussa merkittävästi, kun Fingridin Metsälinja-voimajohtoyhteys otettiin käyttöön.

Kantaverkko

Pitkiä linjoja pohjoisesta etelään

Fingrid rakentaa kantaverkon voimajohtoja parhaillaan kymmenillä eri työmailla. Kantaverkon rakentamiseen kuluu vuosittain reilut sata miljoonaa euroa. Sähköasemien uudistusten ja perusparannusten määrässä on menossa ennätysvuosi. Pohjoisen tuulivoimaa ja Ruotsin tuontisähköä siirretään etelän kulutukseen varsinkin tulevaa Metsälinjaa ja Järvilinjaa pitkin.

Kantaverkko

Kantaverkko kasvaa tulevaisuuden tarpeisiin

Seuraavan vuosikymmenen aikana Fingrid investoi kantaverkkoon 1,3 miljardia euroa eli reilut 100 miljoonaa euroa vuodessa. Myös kuluvana kesänä käynnissä on kymmeniä voimajohtotyömaita, sähköasemien uudistuksia ja perusparannuksia. Suunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointeja. Artikkelissa esittelemme osan hankkeista.

Kantaverkko

Metsälinjanvetoja

Metsälinjan voimajohtotyömaalla valvojana työskentelevän Risto Uusitalon päivät pitävät sisällään palavereja urakoitsijoiden kanssa ja työmaatarkastuksia maastossa. Moni työkaveri tuntee myös Riston Ilona-koiran, joka välillä poikkeaa työmaalla mukana. Aloitamme samalla ”Ajankohtainen tekijä” -juttusarjan.

Kantaverkko

Metsien halki ja soiden yli

Syksyllä 2022 valmistuva Metsälinja on nimensä mukainen voimajohtoyhteys. Se kulkee Petäjäveden ja Muhoksen välillä metsän keskellä ja vastaa valmistuttuaan ekologisen sähköntuotannon tarpeisiin.