Search
Close this search box.

Kohti uutta energiajärjestelmää

Jaa
Koko energiajärjestelmämme muuttuu perusteellisesti. Fingrid huomioi strategiassaan, että suunta on kohti puhtaita energiateknologioita sekä hiilineutraalia yhteiskuntaa.

jan_montellFingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, joka vastaa myös yhtiön strategiaprosessista, vahvistaa, että uusiutuvan energian kasvu tuo markkinoille uusia ja aivan uudenlaisia toimijoita.

– Energiaa tuotetaan jatkossa entistä enemmän paikallisesti ja hajautetusti, esimerkiksi pienissä aurinko- ja tuulivoimaloissa. Kuluttajat tekevät itsekin sähköä ja myyvät ylijäämän verkkoon. Kun iso virta koostuu lukemattomista pienistä puroista, verkkoyhtiöiden rooli järjestelmän hallinnassa kasvaa.

Hän muistuttaa, että haasteellisuutta lisää tietenkin se, että aurinko- ja tuulivoimaa ei ole tarjolla koko ajan vakiomäärää.

Hallitusti uuteen järjestelmään

Montell korostaa, että uuteen järjestelmään on siirryttävä hallitusti. Hänen mukaansa tällä hetkellä ei olla aivan oikealla tiellä.

– Kun tuulivoimaa on tuettu voimakkaasti, markkinaehtoisesti toimivaa säätövoimaa, esimerkiksi lauhdevoimaloita, on jouduttu sulkemaan. Sähköä riittää nykyään hyvin normaalitilanteissa, mutta esimerkiksi kovien pakkasjaksojen aikana edessä voi olla ongelmia.

Optimointia, energiavarastoja, siirtoyhteyksiä

Tulevaisuudessa energiankäytön optimoinnin merkitys korostuu entisestään, arvioi Montell.

– Älyverkkojen avulla seurataan koko ajan sähkön kulutusta ja etsitään säästökohteita. Sähkölaitteita esimerkiksi kytketään pois verkosta aina silloin, kun se on mahdollista. Digitalisaatio luo myös aivan uudenlaista liiketoimintaa, jota kaikkea emme vielä edes osaa arvata.

Merkitystä tulee olemaan myös esimerkiksi isoilla sähkövarastoilla. Energia-alalla odotetaan kuumeisesti, että akkuteknologia kehittyy nykyisestä.

Eikä Suomi tule olemaan tietenkään yksin, vaan maamme sähköjärjestelmä on jatkossakin tiiviissä yhteydessä naapurimaihin. Rajasiirtoyhteyksiä ja vikojen korjausta on koko ajan kehitettävä. Lisäksi Euroopassa on sovittava yhteisistä sähkön hallintaan ja siirtoon liittyvistä pelisäännöistä.

Fingrid toimii mahdollistajana

Sähkön merkitys kasvaa – ja samalla kasvavat yhteiskunnan sähköriippuvuus sekä haavoittuvuus.

– Fingrid tulee olemaan se viimeinen tasapainottaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että sähköä on oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Montellin mukaan maailman muutos huomioidaan monin tavoin Fingridin strategiassa.

– Fingridin roolina on esimerkiksi toimia mahdollistajana. Tarjoamme alustan, jonka päälle muut voivat rakentaa omat järjestelmänsä. Strategiaamme kuuluu entistä vahvempi verkostoituminen erilaisten toimijoiden kanssa.

Energia-ala on ollut perinteisesti varsin konser­vatiivinen ala. Kun voimalaitos on kerran rakennettu, se on tuottanut energiaa kymmeniä vuosia. Uudessa energiamaailmassa korostuvat kuitenkin nopeus ja ketteryys.

– Fingridinkin strategiassa korostuvat ketteryys, uusien asioiden kokeileminen ja entistä nopeampi toiminta. Digitalisaatio tarkoittaa myös esimerkiksi omien prosessiemme tehostamista ja parantamista sekä asiakaskokemuksen jatkuvaa kehittämistä.

 

jarmo-partanen

Muutos on täydessä vauhdissa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori, LUT School of Energy Systemsin johtaja Jarmo Partanen korostaa, että sähköjärjestelmän muutos on tässä ja nyt; vauhti on kova sekä globaalilla tasolla että Suomessa. Hänen mielestään kehitystä ohjaa päästöjen vähentämisen lisäksi kaksi muuta megatrendiä: massatuotanto ja digitalisaatio.

– Massatuotannon ansioista esimerkiksi aurinkokennojen hinnat ovat pudonneet radikaalisti. Nykyään aurinkoenergia on monin paikoin jo selvästi edullisinta energiaa. Suomen kannalta keskeisiä tulevaisuuden energiamuotoja ovat myös esimerkiksi tuuli- ja biovoima, hän lisää.
Digitalisaation ja älykkäiden sähköverkkojen ansiosta esimerkiksi kuormitusta pystytään seuraamaan lähes reaaliajassa ja samalla säätämään kulutusta.

Teknologinen kehitys saattaa tuoda ulottuvillemme myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Näitä voivat olla vaikkapa uudet tehokkaammat akut sekä hiilidioksidista ja vedystä valmistettavien polttoaineiden massatuotanto.

Partanen muistuttaa että Suomi on ollut energia- ja automaatiotekniikan edelläkävijöitä maailmassa, hän mainitsee yhtenä esimerkkinä Fingridin joustotuotteet.

– Kun kehitämme rohkeasti kotimarkkinoitamme, suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on jatkossakin paljon kysyntää maailmalla.