Työturvallisuuden edistäjiä palkittiin seminaarissa

Fingridin järjestämässä työturvallisuusseminaarissa 6.11. Vantaalla palkittiin kolme työturvallisuuteen aktiivisesti vaikuttanutta henkilöä.

Työturvallisuuspalkinnon saivat Tauno Nieminen Omexomilta, Harri Osara Empowerilta ja Markku Linnanen Siemensiltä

 

Pitkälinjaisesta työstä turvallisuuden edistämiseksi palkittiin elämäntyöpalkinnolla Harri Osara. Osaran ura verkonrakentamisessa alkoi vuonna 1976. Empowerilla hän on työskennellyt vuodesta 1990 asti, ja osa työkohteista on ollut ulkomailla. Osaraa arvostetaan aktiivisena viestijänä ja mainiona perehdyttäjänä. Hän hakee optimaalisia työtapoja jo etukäteen ja ottaa vastuun havaitsemistaan puutteista.

Palkinnon saivat myös työmaapäälliköt Markku Linnanen Siemensiltä ja Tauno Nieminen Omexomilta. Linnanen sai erityiskiitokset siitä, että hän avusti Fingridiä merkittävän vian korjaamisessa huolehtien samalla työturvallisuudesta vaativissa olosuhteissa. Linnasta kiiteltiin erinomaisena esimerkkinä toimimisesta ja aktiivisesta osallistumisesta työturvallisuuden kehittämiseen. Hänen ansioikseen mainittiin myös raportointijärjestelmän ahkera käyttö.

Niemisen johtamistapaa myös haastavissa työkohteissa kiitettiin. Hänen ansioikseen mainittiin työturvallisuuspuutteiden havainnointi, raportointijärjestelmän käyttö ja puutteiden ripeä korjaaminen. Nieminen myös kannustaa muita toimimaan työturvallisuuden parantamiseksi.