Vinkkejä voimajohtoalueen hyödyntämiseen!

Fingridin tuottamiin maanomistajien ideakortteihin on valmistunut uusi kortti voimajohtoalueen maisemoinnista pihapiirissä, kun maanomistajan tontti ja piha sijaitsevat voimajohtoalueella tai sen vieressä. Pihan ja johtoalueen rajaa voi pehmentää ja voimajohtoaluetta maisemoida istutusryhmillä. Istutettu kasvillisuus huomioidaan voimajohdon kunnossapitoraivauksissa ja reunavyöhykekäsittelyissä, kun siitä on ilmoitettu Fingridiin ja kasvit on suunniteltu kasvien korkeuksia huomioivin rajoituksin. Voimajohdon reunavyöhykkeelle istutettavien kasvien […]

Uusi maanomistajien ideakortti numero 8 opastaa, miten pihapiirin lähellä kulkevaa johtoaluetta voi maisemoida esimerkiksi istutusten avulla.

Fingridin tuottamiin maanomistajien ideakortteihin on valmistunut uusi kortti voimajohtoalueen maisemoinnista pihapiirissä, kun maanomistajan tontti ja piha sijaitsevat voimajohtoalueella tai sen vieressä.

Pihan ja johtoalueen rajaa voi pehmentää ja voimajohtoaluetta maisemoida istutusryhmillä. Istutettu kasvillisuus huomioidaan voimajohdon kunnossapitoraivauksissa ja reunavyöhykekäsittelyissä, kun siitä on ilmoitettu Fingridiin ja kasvit on suunniteltu kasvien korkeuksia huomioivin rajoituksin.

Voimajohdon reunavyöhykkeelle istutettavien kasvien suosituskorkeus on enintään 10 metriä ja johto-aukealle istutettavien kolme metriä. Kasvien korkeuden lisäksi maisemoinnissa huomioidaan alueen sijainti, maalaji, maan vesitalous ja alueen valoisuus. Moni-ilmeinen istutus on usein luontevin vaihtoehto.

Maanomistajan ideakortit:

fingrid.fi/ideakortit