Fingridin AHVEN-harjoitus Kouvolassa. Empowerin Sami Erjansalo maadoittamassa.

Fingridin järjestämiin sähköasemien häiriönselvitys- ja viankorjausharjoituksiin eli AHVEN2018-koulutustapahtumiin osallistui loka-marraskuun aikana yhteensä yli sata ammattilaista viidellä eri paikkakunnalla. Rovaniemellä, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Kouvolassa järjestetty kaksipäiväinen tapahtuma oli Fingridin valtakunnallinen panostus. Mukana oli sekä sähköasemien kunnossapitotoimittajia että Fingridin omaa henkilöstöä jokaiselta Fingridin kahdeksalta sähköasemien kunnossapidon työalueelta.

Harjoituksissa korostui vahvasti työturvallisuus. Sähkön läheisyydessä työskentelyyn liittyy aina paljon erilaisia riskejä. Kantaverkon 115 etävalvottua sähköasemaa lähettää kantaverkkokeskukseen jatkuvasti erilaista dataa, jolla asemien toimintavarmuutta voidaan seurata. Lisäksi paikan päällä tehtäviä tarkastuksia suoritetaan säännöllisesti, mutta aina on olemassa riski laitteen vikaantumiselle, komponentin rikkoutumiselle tai sääolojen aiheuttamille vaurioille.

Vaativa työ, tiukat kriteerit

Sähköasemien kunnossapidosta vastaavien palvelutoimittajien on läpäistävä tiukat kriteerit saadakseen luvan työskennellä Fingridin kantaverkossa. Yritysten tulee täyttää toimittajarekisterissä edellytetyt vaateet ja kyvykkyydet. Yritysten työntekijöiden on suoritettava useita erilaisia moduulikokeita, joilla he osoittavat pätevyytensä työskennellä sähköasemalla ja toimia työalueellaan varallaolotehtävissä.

Osallistujat pitivät AHVEN2018 -koulutustapahtuman teemaesitysten ja käytännöllisten rastitehtävien yhdistelmää hyvänä keinona nostaa esiin käytännön tilanteita, joita sähköasemien kunnossapidossa voi tulla eteen. Harjoituksissa tarkasteltiin muiden muassa, miten tehdään hätätyömaadoitus johtimeen, jossa on latausjännite sekä pohdittiin toimintamallia tilanteessa, jossa kaasueristeisessä kytkinlaitoksessa sattuu räjähdys katkaisijatilassa ja kaasua pääsee ilmatilaan.

Kun sähkön kanssa ollaan tekemisissä, on kontrolloitu ja rauhallinen työskentely elintärkeää, ettei korjaustilanteessa altistu vaaroille ja onnettomuuksille.

Fingridin sähköasemien kunnonhallintapäällikkö Timo Heiskanen.

– Kertasimme yhdessä työturvallisuusasioita, toimintatapoja ja ohjeistuksia. Kun sähköaseman korjaustyöhön on enimmillään osallistunut jopa 20 eri osapuolta, niin on tärkeää, että jokainen hallitsee yhteiset sovitut pelisäännöt, sanoi Fingridin sähköasemien kunnonhallintapäällikkö Timo Heiskanen, joka toimi yhtenä AHVEN2018 -koulutustapahtuman vetäjistä.

– Halusimme järjestää sähköasemien kunnossapitotoimittajille syvemmälle menevän koulutustapahtuman nyt, kun uudet kunnossapitosopimuskaudet ovat alkaneet. Avoin keskustelu ja kokemusten jakaminen sekä toisilta oppiminen on tehokkain tapa ylläpitää valmiuksia ja varautua yllättäviin tilanteisiin. Kunnossapitotoimittajat ovat meidän silmät ja korvat kentällä, kun on ryhdyttävä tositoimiin, sanoi  Heiskanen.